Nieuws

< terug

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en prioriteiten

22-09-2022 248


De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in belangrijke rol spelen. Op 22 september kwamen de ministeries van economische zaken van de drie Benelux-landen bijeen om nationale en Europese actuele ontwikkelingen rond mededingingsrecht te bespreken en te verkennen waar Benelux samenwerking meerwaarde kan hebben.

Bijzondere aandacht genoten de nationale implementatie van de Europese “Digital Market Act”, de herziening van de Europese “Horizontal Block Exemption Regulation”, de herziening van verordening 1/2003 en de Europese mededeling betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten voor zelfstandigen. Daarnaast werden ook nationale ontwikkelingen en mogelijke mededingingsrechtelijke aspecten van de energiecrisis en de Ukraine-oorlog besproken.

Besloten werd te streven naar een nieuwe bijeenkomst van mededingingsexperts van de ministeries van economische zaken mid 2023. Daarnaast zal op korte termijn een afzonderlijke vergadering over de nationale implementatie van de Europese verordening buitenlandse subsidies georganiseerd worden.

Het overleg van 22 september vormt een vervolg op een overleg tussen mededingingsexperts van de ministeries van economische zaken dat eind 2020 plaatshad. Volgend hierop vonden in 2021 en 2022 verschillende expert-vergaderingen over de Europese verordening buitenlandse subsidies plaats.

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 110

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 64

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 126

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten