Nieuws

< terug

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04-07-2022 808


De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee complementeert de Benelux-samenwerking de ambitieuze Europese agenda, voor een duurzame, economische regio.   

De Benelux biedt een platform om verdere uitwisselingen en projecten te coördineren en kan waar gewenst een pioniersrol spelen binnen het Europese circulaire economie programma. Dit strategische overleg krijgt alvast een vervolg op werkniveau via een uitwisseling over single use plastic en met name de statiegeldsystemen.

Op initiatief en onder Luxemburgs voorzitterschap van dhr. Paul Rasqué, Adviseur van de Luxemburgse Regering, kwamen onder andere voor België: dhr. Pierre Kerkhofs, directeur-generaal Leefmilieu, en dhr. Peter Van Herreweghe, Adviseur-generaal Economische analyses, voor Nederland: mevr. Marieke Spijkerboer, plv. directeur Circulaire economie, voor Noordrijn-Westfalen: dhr. Reinhold Rünker, plv. Afdelingshoofd Economisch beleid en voor Frankrijk: dhr. Vincent Coissard, plv. directeur Circulaire economie, onder gastheerschap van dhr. Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie, samen om overleg te plegen over elkaars doelstellingen om vooruitgang te boeken op het thema van circulaire economie. 

Heel wat onderwerpen passeerden de revue gericht op de positie van de consument binnen circulaire economie met evoluties in het kader van repareerbaarheid, single use plastic, statiegeld en het inbrengen van circulaire economie binnen opleidingen, de manier waarop bedrijven ondersteund zouden kunnen worden, via netwerken, kennisverschaffing, de kansen die innovatie biedt, de mogelijkheden van financiering, maar eveneens de onderliggende interpretatie van de circulaire economie en zijn verwevenheid met het klimaat, indicatoren om de impact, voortgang en doelstellingen te berekenen en vast te leggen en de manier waarop de transitie onthaald en gesteund wordt door de consumenten en bedrijven. 

In de tussentijd kan al gebruik worden gemaakt van het Benelux Klimaatplatform https://climate.benelux.int/ om verder kennis en inspiratie te delen.

Actueel

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022 60

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikke... lees meer

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crise...

28 sep. 2022 41

Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe sa... lees meer

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en p...

22 sep. 2022 78

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in bel... lees meer

meer nieuwsberichten