Nieuws

< terug

Benelux neemt deel aan de Top van de Grande Région

30-06-2022 1023


Het Benelux Secretariaat-Generaal werd voor het eerst uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de tussentijdse top van de Grande Région, hetgeen door de vergadering werd toegejuicht. Het versterken van de samenwerking tussen de twee gebieden is een prioriteit voor het huidige Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux, vooral omdat een gezamenlijke aanpak zinvol is voor de burgers en de mogelijkheid biedt om op Europees niveau een krachtigere stem te laten horen.

Het belang van solidariteit tussen partnergebieden werd in het bijzonder benadrukt. 

Wat betreft de gemeenschappelijke visie op grensoverschrijdende crisisbeheersing, zoals genoemd tijdens deze top, onderschrijft het Secretariaat-Generaal ten volle de voorgestane beginselen: solidariteit tussen partnergebieden, verdieping van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de volksgezondheid, instandhouding van het vrij verkeer van grensarbeiders en bewoners van grensgebieden, alsmede aanpassing van maatregelen die verband houden met de specifieke kenmerken van grensoverschrijdende woongebieden.

Actueel

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 105

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 103

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

Kick-Off meeting Benelux Highway-overleg Politie

22 nov. 2022 115

Op 22 november vond in het Huis van de Benelux te Brussel een Kick-Off meeting plaats om een nieuw overleg in het kader van de autosnelwegen, het Benelux Higway-Overleg Politie, op te starten.   Na een korte verwelkoming door de dagvoorzitter, de heer Thierry Weber van de Groother... lees meer

meer nieuwsberichten