Nieuws

< terug

Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

15-12-2021 1204


De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan om stabiele grensoverschrijdende 5G-connecties te verwezenlijken binnen hetzelfde technische kader.Dit akkoord is het resultaat van nauw overleg tussen de overheidsdiensten telecom, de regulatoren en de sector. 

Een goede grensoverschrijdende dekking en een stabiele transfert van het 5G-signaal is niet alleen van groot belang voor de economie en de industrie maar ook voor talrijke toepassingen waarmee consumenten en burgers te maken zullen krijgen. Toestellen en apparaten zullen steeds meer rechtstreeks verbonden zijn aan het internet om autonoom en ‘slim’ te kunnen werken. Denk maar aan de toekomstige ontwikkelingen rond zelfrijdende voertuigen of andere wijzen van transport. Maar ook mobiele communicatie via smartphones zal veel sneller verlopen. 

De Benelux is een nauw met elkaar verbonden economische regio met een intens grensverkeer. Om dit in de toekomst te blijven stimuleren en alle mogelijkheden van deze digitale technologie te benutten, is grensoverschrijdende coördinatie noodzakelijk. De landen zitten hiervoor samen binnen de Benelux-werkgroep ‘Telecom’. 

Met deze aanbeveling bevestigen de drie landen hun engagement voor een digitale economie, krachtige katalysator voor innovatie, groei en sociale welvaart.

Verder zullen de Benelux-landen hun buurlanden inlichten over hun grensoverschrijdende samenwerking op dit vlak en hen waar nodig en wenselijk betrekken. 

Federaal minister van Buitenlandse Zaken en Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, Sophie Wilmès: De pandemie toonde overtuigend aan dat digitale technologie en connectiviteit essentieel zijn, en efficiënter zijn in een klimaat van versterkte internationale samenwerking. Een stabiele 5G-connectie over de landsgrenzen heen is een zeer belangrijke en zelfs noodzakelijke verwezenlijking – een project met een zeer positieve impact op zowel burgers als ondernemers. Na onder meer de automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs tussen de Benelux en de Baltische staten, de oprichting van het DG-Netwerk van de Europese crisiscentra, de lancering van een Benelux klimaatplatform tijdens de COP26 in Glasgow, is dit een nieuw succesverhaal voor de Benelux en een mooie bekroning van het Belgische voorzitterschap.” 

Federaal minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter:Een goede 5G-dekking over grenzen heen is essentieel voor onze burgers en bedrijven, in de landbouw, de industrie en dienstensector. Maar ook voor andere diensten, zoals de hulp- en veiligheidsdiensten. Daarnaast moeten klanten ook kunnen rekenen op goede 5G-diensten bij het gebruik van het netwerk. Daarom is dit akkoord zeer belangrijk want het versterkt het technische kader om het 5G-signaal naadloos over te nemen over grenzen heen. Wij zijn blij te kunnen bijdragen aan de implementatie van een 5G-infrastructuur en de banden te kunnen versterken met de digitale economieën van onze buurlanden.” 

Secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser: “Deze overeenkomst is een stukje van de puzzel dat de rol van de Benelux bij het concreet aanpakken van grensoverschrijdende uitdagingen versterkt.”

 

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 137

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Benelux lanceert nieuwe fase regionale emissievrij rijden

18 mei 2022 48

In het licht van de energietransitie en in het bijzonder de grote uitdaging om het wegverkeer CO2 vrij te maken zet de Benelux samenwerking zich actief in als aanjager van de Europese ambitie om zo spoedig mogelijk over te schakelen naar alternatievve brandstoffen. Op 12 mei heeft... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 79

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

meer nieuwsberichten