Nieuws

< terug

Benelux-landen versterken samenwerking rond voedselveiligheid

09-11-2022 320


Onder Luxemburgs Voorzitterschap is in Luxemburg de Benelux Strategische Overleggroep voor voedselveiligheid officieel van start gegaan in aanwezigheid van de hoofden van de voedselveiligheidsagentschappen van de drie Benelux-landen en de secretaris-generaal van de Benelux-Unie. Voortaan zullen hoge ambtenaren van de drie landen regelmatig bijeenkomen om gezamenlijk kwesties in verband met de veiligheid van de voedselketen binnen de Benelux en op regionaal niveau aan te pakken en samen op te treden om gemeenschappelijke belangen binnen de Europese Unie te bevorderen. Zij zullen dat voor het eerst doen op 25 november, voorafgaand aan de vergadering van de hoofden van de EU-agentschappen voor voedselveiligheid. 

De Benelux-landen hebben voedselveiligheid opgenomen in hun gemeenschappelijke agenda en in hun meerjarenplan (2021-2024), ook al bestaat deze samenwerking al enkele jaren op operationeel niveau. Zij hebben bijvoorbeeld al samengewerkt bij de controle op de verkoop van producten op internet, op materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (bamboe, metalen en legeringen), diervoeders en veterinaire kwesties. Tijdens hun startbijeenkomst vandaag kwamen de landen overeen meer strategisch samen te werken en de samenwerking aan te moedigen om nieuwe gezamenlijke initiatieven te nemen. 

Op basis van een vandaag officieel ondertekend mandaat door dhr. Herman Diricks van het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dhr. Patrick Hau van het Commissariat du gouvernement luxembourgeois à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire en de heer Gerard Bakker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zullen de drie Benelux-landen dankzij deze versterkte samenwerking ook grensoverschrijdende operaties op het terrein kunnen uitvoeren, zowel dagelijks als in crisissituaties, om de voedselzekerheid van de burgers zo goed mogelijk te garanderen zonder zich zorgen te hoeven maken over de grenzen. 

Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux: "De reden voor een dergelijke strategische samenwerking is het waarborgen van het welzijn en de veiligheid van al onze burgers samen, wat één van de belangrijkste zorgen van de Benelux-samenwerking is. En meer samenwerking op het gebied van voedselveiligheid draagt rechtstreeks bij tot de bescherming van de consument.

 

V.l.n.r. HH. Herman Diricks, Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Patrick Hau, Commissariat du gouvernement luxembourgeois à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, Alain de Muyser, Benelux Unie en Gerard Bakker, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Actueel

Benelux-Top

29 nov. 2022 110

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 64

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benel... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 126

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer... lees meer

meer nieuwsberichten