Nieuws

< terug

Benelux-landen versterken samenwerking rond procedures voor verzoekers van internationale bescherming

26-10-2021 665


De Benelux-landen, vertegenwoordigd door de Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi, de Nederlandse plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Migratie Eeuwke Faber, de Luxemburgse directeur Immigratie Jean-Paul Reiter, ondertekenden vandaag een administratief akkoord om de samenwerking rond de zogenoemde Dublinprocedures te versterken. 

Het Europese Dublin-systeem heeft als ambitie ervoor te zorgen dat asielverzoeken slechts door één EU-land worden behandeld alsook te voorkomen dat asielzoekers worden rondgestuurd of dat er verschillende keren in verschillende landen asiel wordt aangevraagd. 

De Benelux-landen zijn bestemmings- en doorreislanden voor personen die om internationale bescherming verzoeken. Ze worden hierdoor vaak geconfronteerd met het niet optimaal functioneren, omwille van uiteenlopende redenen, van dit Europese systeem en willen met oplossingen komen en vooral efficiëntie verhogend werken.  Hoewel er al een vlotte samenwerking bestaat tussen de Benelux-landen op vlak van Dublinprocedures, biedt deze versterkte coördinatie een toegevoegde meerwaarde. 

Met dit administratief akkoord wordt zo ook een belangrijk signaal gegeven richting andere EU-partners. 

Met deze ondertekende afspraak zullen de drie landen inzetten op een intensere en verbeterde operationele samenwerking.  Zo zullen ze het systeem van het inzetten van verbindingsambtenaren uitbreiden. Dit zorgt voor een optimale informatiedoorstroming en -uitwisseling tussen de landen. Verder wordt voortaan ingezet op verkorting van bepaalde administratieve termijnen voor over- en terugnameverzoeken, sneller dan wat het EU-systeem oplegt. Ook worden de terugnameprocedures voor asielzoekers voor wie verantwoordelijkheid vaststaat vereenvoudigt, door het snel nemen van een duidelijk besluit over een terugnameverzoek. Ten behoeve van de praktische organisatie van mogelijke transfers tussen de landen zijn snelle aankondigingstermijnen afgesproken en zal goed tussen elkaars diensten afgestemd worden. Ten slotte zullen de Benelux-landen geregeld overleg plegen om de opvolging van deze afspraak te verzekeren. 

Algemeen blijven de Benelux-landen zich samen inzetten voor een efficiëntere en nauwe samenwerking op EU- en Benelux-niveau op vlak van asiel, migratie en Schengen. 

Alain de Muyser, secretaris-generaal Benelux: “Het vandaag ondertekende akkoord kan als symbolisch worden beschouwd. Voor de Benelux is het van essentieel belang omdat het, door de nauwe samenwerking tussen de drie landen, een model is en de weg kan banen voor soortgelijke overeenkomsten in Europees verband”.

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 456

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 623

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 509

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten