Nieuws

< terug

Benelux-landen versterken samenwerking rond procedures voor verzoekers van internationale bescherming

26-10-2021 449


De Benelux-landen, vertegenwoordigd door de Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi, de Nederlandse plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Migratie Eeuwke Faber, de Luxemburgse directeur Immigratie Jean-Paul Reiter, ondertekenden vandaag een administratief akkoord om de samenwerking rond de zogenoemde Dublinprocedures te versterken. 

Het Europese Dublin-systeem heeft als ambitie ervoor te zorgen dat asielverzoeken slechts door één EU-land worden behandeld alsook te voorkomen dat asielzoekers worden rondgestuurd of dat er verschillende keren in verschillende landen asiel wordt aangevraagd. 

De Benelux-landen zijn bestemmings- en doorreislanden voor personen die om internationale bescherming verzoeken. Ze worden hierdoor vaak geconfronteerd met het niet optimaal functioneren, omwille van uiteenlopende redenen, van dit Europese systeem en willen met oplossingen komen en vooral efficiëntie verhogend werken.  Hoewel er al een vlotte samenwerking bestaat tussen de Benelux-landen op vlak van Dublinprocedures, biedt deze versterkte coördinatie een toegevoegde meerwaarde. 

Met dit administratief akkoord wordt zo ook een belangrijk signaal gegeven richting andere EU-partners. 

Met deze ondertekende afspraak zullen de drie landen inzetten op een intensere en verbeterde operationele samenwerking.  Zo zullen ze het systeem van het inzetten van verbindingsambtenaren uitbreiden. Dit zorgt voor een optimale informatiedoorstroming en -uitwisseling tussen de landen. Verder wordt voortaan ingezet op verkorting van bepaalde administratieve termijnen voor over- en terugnameverzoeken, sneller dan wat het EU-systeem oplegt. Ook worden de terugnameprocedures voor asielzoekers voor wie verantwoordelijkheid vaststaat vereenvoudigt, door het snel nemen van een duidelijk besluit over een terugnameverzoek. Ten behoeve van de praktische organisatie van mogelijke transfers tussen de landen zijn snelle aankondigingstermijnen afgesproken en zal goed tussen elkaars diensten afgestemd worden. Ten slotte zullen de Benelux-landen geregeld overleg plegen om de opvolging van deze afspraak te verzekeren. 

Algemeen blijven de Benelux-landen zich samen inzetten voor een efficiëntere en nauwe samenwerking op EU- en Benelux-niveau op vlak van asiel, migratie en Schengen. 

Alain de Muyser, secretaris-generaal Benelux: “Het vandaag ondertekende akkoord kan als symbolisch worden beschouwd. Voor de Benelux is het van essentieel belang omdat het, door de nauwe samenwerking tussen de drie landen, een model is en de weg kan banen voor soortgelijke overeenkomsten in Europees verband”.

Actueel

Klimaat en Financiering, een belangrijk thema voor de Benelux en de Europese Investeringsbank

14 jan. 2022 65

Op 14 januari vond een overleg plaats tussen Kris Peeters, vicepresident van de EIB en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de recente lancering van het Benelux Klimaat Platform in het Benelux-paviljoen tijdens ... lees meer

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 141

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 388

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

meer nieuwsberichten