Nieuws

< terug

Benelux-landen kunnen gidslanden worden voor klimaatslimme landbouw

03-05-2022 170


De landbouwsector staat onder druk. Dit geldt zeker ook voor de Beneluxlanden, waar intensieve landbouw en veeteelt op een relatief klein grondgebied van oudsher een basis voor welstand en welvaart hebben geboden. De uitdagingen voor boeren zijn groot terwijl de winstmarges klein zijn. Dit is het gevolg van het steeds minder voorspelbare klimaat waar financiële investeringen broodnodig zijn om vernieuwende landbouwtechnieken te kunnen toepassen om zo klimaatvriendelijker voedsel te kunnen produceren. De consument wil graag dat er duurzaam landbouw bedreven wordt, maar wil daar vooralsnog niet altijd voor betalen. En dat parallel aan de veranderende geopolitieke context en de klimaatambities.  

Op 3 mei jl. kwamen delegaties vanuit Nederland, Wallonië, Vlaanderen en Luxemburg samen in het Benelux Huis voor een eerste verkenning over klimaatslimme landbouw, waarbij via innovatie, digitalisering en tools juist kan worden bijgedragen aan het versterken van de economie, het behoud van de biodiversiteit en dierenwelzijn, en het verminderen van het gebruik en de impact op grondstoffen.  

De efficiëntie van het klimaatbeleid in de Benelux-landen is door deze nieuwe technieken al toegenomen en de diverse smart farming projecten hebben bewezen een verschil te maken. Dit is een aanmoediging tot verdere implementatie in de praktijk. Daarbij moet dan onder andere aandacht gegeven worden aan vernieuwende ontwikkelingen, het uitbreiden van de kennis van de landbouwer hieromtrent, het omzetten van technieken naar de praktijk, data (beheer, gebruik, beveiliging, compatibiliteit en eigenaarschap) en de hoge investeringskosten en de lange rendementsduur van investeringen.   

Financiering van deze innovaties is essentieel, en met name lastiger voor kleinere bedrijven. Zowel overheden als banken helpen hen daarom om meer binnen de grenzen van onze aarde landbouw te bedrijven.  Dat gebeurt niet alleen met leningen, maar eveneens met kennis van de financiële adviseurs, omdat een duidelijk verdienmodel en het inzicht op de impact van de investeringen nog ontwikkeld moeten worden.   

Kennisdeling, samenwerking en gezamenlijke afspraken binnen de Benelux kunnen helpen om deze transitie uit te rollen en te versnellen richting een duurzaam en onafhankelijk landbouwbeleid, waarbij de landbouwer zelf een cruciale rol blijft vervullen.   

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 53

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 43

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 72

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten