Nieuws

< terug

Benelux lanceert nieuwe fase regionale emissievrij rijden

18-05-2022 674


In het licht van de energietransitie en in het bijzonder de grote uitdaging om het wegverkeer CO2 vrij te maken zet de Benelux samenwerking zich actief in als aanjager van de Europese ambitie om zo spoedig mogelijk over te schakelen naar alternatievve brandstoffen.

Op 12 mei heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux de lidstaten van het Europese IDACS-programma (ID issuing and data collection for alternative fuels) ontvangen om over de afgifte van identificatiecodes en de gegevensinzameling voor de alternatieve brandstoffen van gedachten te wisselen.  Dit door de Europese Commissie opgezette programma heeft tot doel de lidstaten te ondersteunen om de gegevensinzameling voor alternatieve brandstoffen op te zetten, om de gegevens via de nationale toegangspunten beschikbaar te stellen en het toekennen van unieke identificatiecodes voor de operatoren van laadpalen en dienstverleners van mobiliteitsdiensten te vergemakkelijken.

In 2020 heeft de Benelux Unie zich onrechtstreeks bij het IDACS-programma aangesloten toen de Benelux-landen tot de oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor de afgifte van unieke identificatiecodes hebben besloten en daarvoor een Benelux IDRO-website (ID Registration Organization) hebben aangemaakt. Op die manier kan elke operator van laadpalen of verlener van mobiliteitsdiensten, in één enkel verzoek, een identificatiecode voor België, Nederland en/of Luxemburg krijgen.

Aangezien het IDACS-programma in juni 2022 afloopt, zal een IDRR-Stuurgroep (ID Registration Repository) worden opgericht. Daarin zullen alle landen die over een IDRO beschikken, opgenomen worden met als doel informatie en goede praktijken uit te wisselen. Het Benelux-secretariaat zal als waarnemer verder nauw betrokken blijven. Op de Benelux IDRO-website is de lijst van bestaande IDRO's in de Europese Unie immers al gehost.

Voor meer info: https://www.benelux-idro.eu/nl/meer-over/id-registration-repository-idrr

Actueel

Politie ontdekt drie verborgen ruimtes in voertuigen tijdens grensoverschrijdende actie

05 dec. 2022 43

Van donderdag 1 december tot en met zondag 4 december hebben politie- en douanediensten van de Benelux en Frankrijk een grensoverschrijdende operatie tegen drugshandel en -toerisme georganiseerd. Van de 1083 gecontroleerde voertuigen, 2 bussen en 1 trein waren 119 personen in het b... lees meer

Directeuren-generaal Asiel en Migratie bespreken Asiel- en migratiebeleid in de Benelux

01 dec. 2022 71

Het Benelux Strategisch Overleg “Asiel en Migratie” is onder Luxemburgs voorzitterschap op 1 december in het Secretariaat-generaal van de Benelux bijeengekomen. Dit was de eerste persoonlijke bijeenkomst sinds de Covid-crisis en de situatie in Oekraïne, hetgeen voor alle aanwezige ... lees meer

Benelux-Top

29 nov. 2022 186

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, ... lees meer

meer nieuwsberichten