Nieuws

< terug

Benelux Klimaatadaptatie overleg verkent kansen en uitdagingen rond water en droogte

18-02-2021 318


De extreme weersomstandigheden van de laatste jaren zorgen ervoor dat de Benelux regio kampt met natte, stormachtige winters en droge, hete zomers, nog eens versterkt door de grote verstedelijking van onze landen. Dit heeft gevolgen op het water dat wij tot onze beschikking en zo hard nodig hebben: onder andere voor consumptie, om onze flora en fauna in stand te houden, voor de landbouw, voor andere industriële toepassingen en het vervoer over het water. Een goede hoeveelheid water op de juiste plek, op het juiste moment is een gedeelde uitdaging voor de Benelux-landen. 

Tevens een uitdaging die zij proactief aangaan, zo bleek vandaag in een uitwisseling binnen de Benelux Werkgroep Klimaatadaptatie. De waterbeschikbaarheid moet immers in balans worden gebracht met de vraag en aanbod en daarbij moeten zowel de gezondheid als de bescherming van mens en natuur centraal staan. Zo hebben bijvoorbeeld flitsoverstromingen – die steeds vaker voorkomen – grote impact op de menselijke leefomgeving en op infrastructuur. Het is een onvoorspelbaar risico dat potentieel veel schade kan veroorzaken.  

Tijdens het overleg werd door het kennisinstituut Deltares een verhelderende presentatie gegeven over de relatie tussen klimaatopwarming en de gevolgen voor water in brede zin. Overstromingsgevaar of juist droogte, de wens om meer over water te vervoeren versus de beperktere capaciteit bij lage waterstanden. We zijn als landen door onze nauw vertakte grensoverschrijdende wateren en waterhuishouding op elkaar aangewezen en zullen in de verschillende klimaatscenario´s afgestemd moeten handelen in de te treffen remedies. 

Ook financiële aspecten spelen een rol, bijvoorbeeld  voor het vervoer van goederen over het water, zeker voor de Benelux die binnen Europa instaat voor 78% van de binnenvaart. De lage waterniveaus van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat niet altijd met volle lading gevaren kon worden. Terwijl deze vervoersmodus juist in het kader van duurzaamheid de voorkeur heeft. 

Succesvolle aanpak van klimaatverandering op het vlak van water vraagt om ‘regionale samenwerking’ tussen aangrenzende landen en kennisinstellingen. De noodzaak dringt zich op om vooruit te kijken en – ook op basis van nauwkeurige gegevens en modellen – de juiste maatregelen te nemen en daarbij tot grensoverschrijdende richtlijnen te komen.

Daarom hebben de Benelux lidstaten besloten om deze uitwisseling over water- en droogtemanagement een vervolg te geven en zich verder te verdiepen in het bronnenbeheer, (flits)overstromingen, waterdebieten en de prioritering van watergebruik. 

Overigens stroomt het water al langer door de Benelux-samenwerking: zo werd in 2009 een Beschikking inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Benelux-landen, M(2009)1, ondertekend.

 

 

Actueel

Webinar over de economische en gezondheidssituatie in de Benelux-landen

10 mei 2021 26

Op 10 mei was Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie, gastpreker tijdens een Webinar georganiseerd door de Kamers van Koophandel van Frankrijk in de Benelux-landen. In een ‘zoom sur le Benelux’ werd dieper ingegaan op de economische en gezondheidssituatie van de B... lees meer

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

08 apr. 2021 395

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor de Nederlandse overheid om ondernemers hierop te wijzen in een campagne. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat... lees meer

18 250 dosissen lachgas in beslag genomen tijdens grootschalige controleactie

30 mrt. 2021 447

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1778 gecontroleerde pe... lees meer

meer nieuwsberichten