Nieuws

< terug

Benelux in gesprek met Belgische Justitie minister Vincent Van Quickenborne

29-08-2022 367


Minister Vincent van Quickenborne ontving afgelopen 29 augustus Frans Weekers, de Nederlandse adjunct-secretaris-generaal bij de Benelux Unie voor een kennismakings gesprek.

De minister, voorheen actief lid van het Benelux Parlement, was enthousiast over de voortgang in onder andere de dossiers rond  mensenhandel en het Noordzee overleg. Hij had echter ook een aantal suggesties voor nieuwe projecten. Zo voorzag hij kansen om inititatieven te ontplooien op het gebied van de maritieme veiligheid naar aanleiding van de recent aangenomen wet Maritieme Veiligheid  in  het Belgisch Parlement . Tevens werd aandacht besteed aan thema’s als het Benelux politieverdrag en grensoverchrijdende strafuitvoering.

De minister onderschreef tenslotte het belang van regionale samenwerking en benadrukte het belang van de

Benelux als inspirator en laboratorium voor Europese samenwerking en gaf aan zich hiervoor actief te willen inzetten.

V.l.n.r Minister Vincent Van Quickenborne en adjunct-secretaris-generaal Frans Weekers

Actueel

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022 167

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikke... lees meer

Benelux-werkgeversorganisaties benadrukken belang van interne markt samenwerking in tijden van crise...

28 sep. 2022 135

Vertegenwoordigers van de Benelux-werkgeversorganisaties (FEDIL, VBO-FBE en VNO-NCW-MKB) in Brussel waren op 28 september te gast in het Benelux-huis voor een nieuwe bijeenkomst met het College van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie.  Zij benadrukten het belang van nauwe sa... lees meer

Benelux overleg mededinging: ministeries van economische zaken bespreken actuele ontwikkelingen en p...

22 sep. 2022 132

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Onderdeel van een goede samenwerking rond de interne markt is ook het creëren en handhaven van een “gelijk speelveld” (‘level playing field”) voor economische actoren. Mededingsvraagstukken kunnen hierin in bel... lees meer

meer nieuwsberichten