Nieuws

< terug

Benelux en Noordrijn-Westfalen versterken cybercrimesamenwerking

25-06-2021 447


De coronapandemie fungeert als een katalysator voor digitalisering. Burgers en bedrijven zijn meer dan ooit online. Tegelijkertijd neemt het aantal cyberincidenten enorm toe. Zo ontvingen de politiediensten van de Benelux-landen in  2021 vele meldingen van cybercrime.  Van phishing en WhatsApp-fraude tot ransomware en andere vormen van cybercrime. Ook klinkt in nationale actieplannen van landen de roep om grensoverschrijdende samenwerking steeds luider. Vandaag werd dan ook tijdens een virtueel strategisch overleg op Benelux-niveau door de politiechefs (Marc De Mesmaeker, Gerda van Leeuwen en Philippe Schrantz) beslist om de preventie en strijd tegen cybercrime samen op te voeren.

 Netwerk uitbreiden en kennis delen

 Cybercrime is typisch een delict dat zich niet aan soevereine grenzen houdt waardoor intensieve samenwerking tussen politiediensten geboden is om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Benelux en Noordrijn-Westfalen worden  met dezelfde problemen geconfronteerd. Door hun relatieve kleinschaligheid kunnen Benelux en Noordrijn-Westfalen echter sneller met elkaar schakelen, wat de effectiviteit en efficiency in de cybercrimestrijd ten goede komt. Een werkgroep is in het leven geroepen die zal zich toespitsen op het verbinden van de cybercrimediensten tussen de landen en het uitwisselen van vakkennis tussen de partners .

 6 prioritaire onderwerpen

Specialisten in cybercrime zullen via het platform van deze werkgroep 6 prioritaire actuele thema’s gaan behandelen zoals phising, ransomware, cybercrime as a service, open source intelligence, samenwerking tegen kindermisbruik(digitaal)  en digitaal forensisch onderzoeken. Kennis en best-practices worden uitgewisseld, maar ook effectieve gezamenlijke politie-interventies kunnen hieruit voortvloeien.  Daarnaast kan men gezamenlijk de vinger aan de pols houden rond nieuwe vormen van cybercrime om hierop slagvaardiger te anticiperen.

Actueel

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich ov...

12 okt. 2021 111

Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere verg... lees meer

Gezamenlijke trainingsdag rond opsporen BTW-carrousselfraude

06 okt. 2021 199

Op 6 oktober kwamen delegaties van de drie Benelux-landen en Frankrijk bijeen bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Brussel voor een opleidingssessie over het gebruik van Transaction Network Analysis, die gezamenlijk was georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de be... lees meer

Grote grensoverschrijdende actie tegen drugstrafiek

04 okt. 2021 204

  Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 30 september tot en met zondag 3 oktober 2021 een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 124... lees meer

meer nieuwsberichten