Nieuws

< terug

Benelux deelt regionale samenwerkingservaring in het kader van de Europese Klimaatadaptatie

25-08-2020 447


Klimaatverandering is geen toekomst meer; de afgelopen weken hebben wij in de Benelux dagen op een rij temperaturen gehaald van boven de 30 graden Celsius. Een klimaatadapatiebeleid werkt in deze situatie aan het creëren van groenere of blauwe zones, met name in verstedelijkte gebieden, die via verdamping en schaduw verkoeling moeten creëren. Langdurige of extreme hitte kan immers gezondheidsproblemen veroorzaken, maar naast effecten op ons welzijn en onze leefomgeving, ondervindt ook de economie de gevolgen van de klimaatverandering. Lage waterpeilen belemmeren immers de aanvoer van goederen via waterwegen of de bewatering van gewassen, kan onze infrastructuur aantasten of doet bijvoorbeeld een verhoogd beroep op onze energievoorziening.

De gevolgen van deze en andere uitingen van de klimaatverandering kunnen oplopen tot 2% van ons BNP. 

De Europese Green Deal ambieert van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Maar in de tussentijd moeten wij ons aanpassen aan de huidige klimaatomstandigheden en de Covid-19-pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is in onze verbonden samenleving om te werken aan veerkracht en draagkracht. Daarom had de Europese Commissie een consultatieprocedure opgestart in het kader van het opstellen van een nieuwe Strategie Klimaatadapatie, ter opvolging van de Strategie uit 2013. Deze consultatieronde werd op 24 augustus jl. afgerond. 

Succesvolle aanpak van klimaatadaptatie vraagt om een regionale samenwerking, zeker in deze tijd waarin wij onze middelen efficiënt en slim in moeten zetten. De Benelux-landen hebben ervaring opgedaan in vernieuwende grensoverschrijdende praktijkoefeningen in relatie tot risicobeheersing,  volksgezondheid, energiebeleid en transport en mobiliteit en werken verder aan hun samenwerking binnen de Benelux Werkgroep Klimaatadapatie.  

De conclusies – met de volgende kernwoorden: bewustwording, transparantie, informatiedoorstroming, preventie en overleg -  van deze oefeningen hebben de Benelux-landen nu met hun Europese collega’s gedeeld, in de overtuiging dat deze nuttig kunnen zijn voor het opstellen van een nieuwe Europese Strategie.

 

Actueel

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt over de toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 30

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 68

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad be... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 165

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

meer nieuwsberichten