Nieuws

< terug

Benelux-brochure : grensoverschrijdend aanpakken van mensenhandel

29-03-2021 561


Elk jaar maakt mensenhandel over de hele wereld, ook in Europa en meer specifiek in de drie landen van de Benelux en de buurlanden, tal van slachtoffers. Onder hen kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen. Het is dan ook van essentieel belang dat de Benelux-landen de handen in elkaar slaan in de strijd tegen deze criminaliteit. 

Om deze samen te kunnen aanpakken is het delen van kennis, ervaring en expertise tussen buurlanden noodzakelijk. Informatie uitwisselen laat immers toe de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren en samenwerkingsopportuniteiten de ontdekken. 

Deze Benelux-brochure  zoomt in op de strafrechtelijke aspecten van an mensenhandel in elk van de drie landen, de organisaties die rond mensenhandel werken en de manier waarop de landen de opvang en bijstand organiseren van slachtoffers. Deze gespecialiseerde informatie is gericht op professionals  in de Benelux-regio die in hun dagelijkse praktijk rechtstreeks in contact kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel.

Actueel

Benelux zet verder in op regionale energie samenwerking in Penta Regio

14 jun. 2021 60

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland werken sinds 2005 samen in het ‘Pentalateral Energy Forum’; hét kader voor regionale samenwerking in Centraal-West Europa, dat politieke steun verleent aan een proces van regionale integratie richting een... lees meer

Directeuren-generaal van de Europese Crisiscentra leggen grondslag voor samenwerking en partnerschap

10 jun. 2021 3048

Op 10 juni 2021 hebben 27 Europese landen zich aangesloten bij het virtuele overleg van het ‘Netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra’. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk : de grondslagen leggen voor een samenwerkingsprotocol dat het mogelijk zal maken de ... lees meer

EU-landen willen zich aansluiten bij Benelux-fietsverklaring

03 jun. 2021 181

Op Wereldfietsdag maakte tijdens de Europese Transportraad de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bekend een bijeenkomst te hebben georganiseerd met verschillende EU-lidstaten die zich willen aansluiten bij de Benelux-verklaring ten gunste van een ambitieus Europees ... lees meer

meer nieuwsberichten