Nieuws

< terug

Benelux analyseert crisisbeheer rond overstromingen

22-04-2022 265


Als gevolg van het uitzonderlijk slechte weer dat onze landen heeft getroffen, hadden verschillende regio's te kampen met zware overstromingen. In het licht van dit steeds terugkerende risico heeft het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux, met de ondersteuning van het Secretariaat-Generaal, op donderdag 21 april in Senningen, een workshop georganiseerd om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waarmee de landen tijdens de laatste overstromingen werden geconfronteerd en om een beter zicht te krijgen op de gevolgen van toekomstige weersfenomenen op het crisisbeheer. 

In het bijzijn van secretaris-generaal, de heer de Muyser, en van de adjunct-secretaris-generaal, de heer Weekers, werden tijdens de workshop de besluitvormers inzake crisisbeheer en de deskundigen inzake waterbeheer rond de tafel bijeengebracht. 

De ontmoeting was opgedeeld in twee onderdelen, tijdens het eerste deel werd de nadruk gelegd op klimaatverandering en de toekomstige uitdagingen inzake voorspellingen, alarmering en kartering van de overstromingen terwijl in het tweede deel meer de focus werd gelegd op crisisbeheer en de weerbaarheid van de bevolking. 

Aldus konden bepaalde trends worden vastgesteld die het mogelijk maken beter met deze rampen om te gaan en te trachten erop te anticiperen. 

De workshop werd afgesloten met een bezoek aan het nieuwe Luxemburgse Crisiscentrum.

 

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 53

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 43

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinstituut binnen het kader van het Hongaarse voorzitterschap v... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 72

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

meer nieuwsberichten