Nieuws

< terug

Belasting- en douanediensten bespreken de uitdagingen van e-commerce in de Benelux

18-01-2021 242


Uit een in 2016 door de Europese Commissie gehouden enquête over het aantal personen dat in 2015 online een dienst of goederen had gekocht, bleek dat in Luxemburg 80%, in Nederland 76% en in België 64% van de bevolking ten minste één keer gebruik heeft gemaakt van een online aanbod.

Sindsdien wint e-commerce jaar na jaar aan belang en vooral met de lockdown in 2020 zijn de cijfers in absolute waarden fors gestegen. Als voorbeeld kan een bedrijf worden opgevoerd dat online brillen verkoopt en dat in 2018 in de EU een omzet had van 60 miljoen euro en naar schatting goed was voor circa 12 miljoen euro aan niet-geïnde btw als gevolg van valse aangiften. 

Tegen deze achtergrond en in het kader van de Benelux-samenwerking hebben de douane- en belastingdiensten van de drie landen op 18 januari 2021 deelgenomen aan een studiedag over e-commerce en de uitdagingen ervan. Tijdens deze virtuele bijeenkomst, onder leiding van de secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, konden de Benelux-delegaties uitvoerig van gedachten wisselen over concrete importcasussen, de typologie van B2B- (business to business) en B2C- (business to consumer) handelaren, de rol van de verschillende partijen bij de douaneaangifte en de nationale wijzigingen met het oog op de hervorming van de btw-regels voor internetverkopen die vanaf 1 juli 2021 van toepassing zal zijn. 

Wat de onlineaankopen bij buiten de EU gevestigde handelaren betreft, voorziet de btw-wetgeving tot 30 juni 2021 namelijk in btw-vrijstelling voor ingevoerde goederen, met uitzondering van alcoholhoudende producten, parfum en toiletwater, op voorwaarde dat de totale waarde niet meer dan 22 € bedraagt. Deze mogelijkheid tot vrijstelling lijkt sommigen ertoe te hebben aangezet fraude te plegen en stelselmatig valse aangiften te doen om deze drempel van 22 € niet te overschrijden.

Om deze situatie te verhelpen heeft de Europese Unie bijgevolg besloten het drempelbedrag van 22 € af te schaffen en dus met ingang van 1 juli 2021 btw te heffen op alle ingevoerde B2C-goederen.

 

 

Actueel

De directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux wensen hun samenwerking te versterken

25 feb. 2021 71

Op 25 februari 2021 zijn de directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux virtueel bijeengekomen onder Belgisch voorzitterschap. Na een korte inleiding door secretaris-generaal, de heer de Muyser, kwamen de delegaties tot de kern van de zaak door hun nationale prioriteiten... lees meer

Gemeenschappelijke Benelux-verklaring over bamboe of andere niet-toegestane additieven

19 feb. 2021 144

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, heeft de Europese Commissie op de hoogte gesteld van een gemeenschappelijke Benelux-verklaring over het uit de handel nemen van "bamboe-melamine" materialen en artikelen uit de Benelux-markt. Deze verklaring werd ondertekend d... lees meer

Benelux Klimaatadaptatie overleg verkent kansen en uitdagingen rond water en droogte

18 feb. 2021 68

De extreme weersomstandigheden van de laatste jaren zorgen ervoor dat de Benelux regio kampt met natte, stormachtige winters en droge, hete zomers, nog eens versterkt door de grote verstedelijking van onze landen. Dit heeft gevolgen op het water dat wij tot onze beschikking en zo h... lees meer

meer nieuwsberichten