Nieuws

Filters wissen

Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude

09 dec. 2020 276

Op 9 december 2020 vond het Benelux Strategisch overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude plaats. Als gevolg van de Covid-19 pandemie vond deze bijeenkomst dit jaar voor het eerst virtueel plaats. Tijdens deze v... lees meer

De Benelux geeft een impuls aan de samenwerking op het gebied van duurzaam transport

07 dec. 2020 403

De drie lidstaten hebben besloten een gemeenschappelijke dienst voor het opladen van elektrische voertuigen in te stellen: de registratie en de afgifte van unieke identificatiecodes aan exploitanten van laadstations en aanbie... lees meer

Stef Blok zit bijeenkomst Benelux Comité van Ministers voor

07 dec. 2020 565

Op 7 december 2020 kwam het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeen onder het voorzitterschap van Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. België werd vertegenwoordigd door David Clarinval, minister ... lees meer

Strategisch overleg over grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit

04 dec. 2020 321

In de eerste weken van de Covid-19 crisis werden de landen gedwongen om maatregelen te nemen die in de grensgebieden vaak ongewenste neveneffecten hadden: moeilijk te passeren grenzen, verschillen in speciale toelatingen, qua... lees meer

Benelux levert maatwerk met hernieuwd Besluit voor de digitale vrachtbrief

01 dec. 2020 595

Het Benelux Comité van Ministers heeft besloten de Benelux eCMR pilot te verlengen tot 2025. De eerste pilot heeft goede resultaten opgeleverd: een digitale vrachtbrief bleek, vanuit perspectief van handhaving- en controle, o... lees meer

Meeting tussen College en minister Stef Blok

27 nov. 2020 299

Het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser, Frans Weekers en Rudy Huygelen) hadden een meeting in Den Haag met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Nederland is Voorzitter van ... lees meer

Benelux-landen bespreken grensoverschrijdende seamless handover in 5G

26 nov. 2020 195

De Benelux is een relatief klein en dichtbevolkt gebied dat relatief veel grensgebied heeft. In de huidige regulatoire en technische context is het nog steeds een uitdaging om in het grensgebied en met name bij grensoverschri... lees meer

Benelux overleg: mededingingsautoriteiten bespreken actuele ontwikkelingen rond handhaving en mededi...

25 nov. 2020 255

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Bij een nauwe interne markt samenwerking hoort ook een gedegen handhaving. Aan de vooravond van een bijeenkomst van het Europese Competitie Netwerk, kwam... lees meer

Drie Benelux-platformen actief rond COVID-19

24 nov. 2020 283

Uit een evaluatie die kort na de eerste ‘coronagolf’ is uitgevoerd, is gebleken dat er behoefte is aan een beter gecoördineerde uitwisseling van informatie tussen de landen, vooral tussen de buurlanden, en met name een verbet... lees meer