Nieuws

Filters wissen

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 234

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaa... lees meer

Benelux lanceert nieuwe fase regionale emissievrij rijden

18 mei 2022 112

In het licht van de energietransitie en in het bijzonder de grote uitdaging om het wegverkeer CO2 vrij te maken zet de Benelux samenwerking zich actief in als aanjager van de Europese ambitie om zo spoedig mogelijk over te sc... lees meer

Samenwerking Benelux en Grande Région

18 mei 2022 67

Secretaris-generaal Alain de Muyser heeft vandaag in het Huis van de Benelux vertegenwoordigers van het Secretariaat van de Top van de Grande Région en van de Région Grand Est ontvangen om mogelijke synergiën tussen beide org... lees meer

Two mini-lateral formats: Benelux and Visegrad

16 mei 2022 131

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, hield een toespraak tijdens de conferentie over minilateralisme en regionale samenwerking in het Egmontpaleis te Brussel. Dit was mede-georganiseerd door het Egmontinsti... lees meer

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 134

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernome... lees meer

European Cyclists’ Federation en Benelux/NRW Werkgroep Fiets komen samen tot vruchtbare ideeën om he...

05 mei 2022 187

Nu het woon-werk weer opstart, neemt de drukte in de stad toe. De toename in het autogebruik zorgt voor drukte op de wegen met files en luchtverontreiniging tot gevolg. Om deze problematiek het hoofd te bieden kwam gisteren d... lees meer

Colloquium "Grensarbeid in Europa: regionale praktijken en realiteiten"

05 mei 2022 206

In het kader van de uitvoering van het jaarplan 2022 neemt het Secretariaat-Generaal deel aan het colloquium "Grensarbeid in Europa: regionale praktijken en realiteiten", dat op 5 en 6 mei in Luxemburg wordt gehouden. Secret... lees meer

Benelux-landen kunnen gidslanden worden voor klimaatslimme landbouw

03 mei 2022 219

De landbouwsector staat onder druk. Dit geldt zeker ook voor de Beneluxlanden, waar intensieve landbouw en veeteelt op een relatief klein grondgebied van oudsher een basis voor welstand en welvaart hebben geboden. De uitdagin... lees meer

Benelux-studiedag over mystery shopping en voedselveiligheid

28 apr. 2022 221

Het Benelux-secretariaat organiseerde in samenwerking met de Luxemburgse regeringscommissaris voor kwaliteit, fraude en voedselveiligheid, de heer Patrick Hau, een studiedag waarbij mystery shopping centraal stond. Controleam... lees meer