Nieuws

Filters wissen

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022 104

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik  Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimulere... lees meer

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022 103

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal ... lees meer

Kick-Off meeting Benelux Highway-overleg Politie

22 nov. 2022 115

Op 22 november vond in het Huis van de Benelux te Brussel een Kick-Off meeting plaats om een nieuw overleg in het kader van de autosnelwegen, het Benelux Higway-Overleg Politie, op te starten.   Na een korte verwelkoming doo... lees meer

Frans Weekers over belang van samenwerken in Schelde Delta Regio (Havencongres)

16 nov. 2022 161

Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Frans Weekers, sprak op 16 november over het belang van samenwerken in de Schelde Delta Regio voor de realisatie van de energietransitie vanuit politiek perspectief op het Have... lees meer

Jean Asselborn zit de vergadering van het Benelux Comité van Ministers voor

14 nov. 2022 268

Op 14 november 2022 is het Comité van Ministers van de Benelux-Unie in Brussel bijeengekomen onder voorzitterschap van Jean Asselborn, Luxemburgs minister van Buitenlandse en Europese Zaken. Het Luxemburgse voorzitterschap v... lees meer

Verslag van de conferentie over de vooruitzichten voor het telewerk/thuiswerken op Benelux-niveau on...

14 nov. 2022 339

Op 13 oktober 2022 zijn de beleidsverantwoordelijken, academici en experts van de drie landen zowel als van de Franse en Duitse grensregio’s in het Huis van de Benelux bijeengekomen om over de 'Toekomst van telewerken in een ... lees meer

Benelux-landen versterken samenwerking rond voedselveiligheid

09 nov. 2022 294

Onder Luxemburgs Voorzitterschap is in Luxemburg de Benelux Strategische Overleggroep voor voedselveiligheid officieel van start gegaan in aanwezigheid van de hoofden van de voedselveiligheidsagentschappen van de drie Benelux... lees meer

Benelux steunt en neemt deel aan de bijeenkomst van het “Europees Jeugdparlement” Kortrijk 2022

31 okt. 2022 516

Van 31 oktober tot 5 november vindt in Kortrijk de 97e zitting van het Europees Jeugdparlement (EYP) plaats, waaraan 270 jongeren deelnemen. De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, was graag aanwezig om de ste... lees meer

Benelux-directeuren bevoegd voor het waterbeheer bespreken over het belang van het waarborgen van de...

30 okt. 2022 232

Water is een essentiële bron voor de natuur en het leefmilieu, voor ons mensen, maar eveneens een noodzakelijke grondstof voor economische activiteiten, zoals landbouw, de bouw, … en een weg voor transport van goederen. Water... lees meer