Nieuws

Filters wissen

Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

25 nov. 2021 112

Onder Belgisch Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsv... lees meer

Ontmoeting met de Kamervoorzitster

24 nov. 2021 102

De heer Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, had een ontmoeting met Eliane Tillieux, voorzitster van het Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. België is dit jaar voorzitter van de Benelux. Tijdens deze... lees meer

Editie 2021 van de Benelux-conferentie Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

19 nov. 2021 157

Dit jaar vond de Benelux EDO-conferentie voor het eerst online plaats! Het Benelux Secretariaat-Generaal en het Vlaams Gewest hebben samen deze vernieuwende conferentie georganiseerd, die in de eerste plaats bedoeld was voor... lees meer

Benelux bevordert samenwerking tussen haar steden

16 nov. 2021 154

De secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, heeft vandaag een ontmoeting gehad met de burgemeester van de stad Brussel, Philippe Close. De bijeenkomst was gericht op de mogelijkheden voor samenwerking tussen ... lees meer

EU Commissie presenteert Europese Bosstrategie aan de Benelux

10 nov. 2021 165

Een gezamenlijke opgave om onze bossen terug multifunctioneel, bio-divers en veerkrachtig te maken  Alain de Muyser, Secretaris-Generaal van de Benelux Unie: ‘’Duurzame ontwikkeling en meer bepaald de aspecten gerelateerd aa... lees meer

COP26: Benelux-landen lanceren klimaatplatform om expertise te delen

02 nov. 2021 425

Officiële lancering door de Belgische Klimaatminister Zakia Khattabi op COP26 In het Benelux-paviljoen op de COP26-klimaattop zal vandaag de Belgische minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Za... lees meer

Benelux strategisch douaneoverleg legt punten voor samenwerking vast

29 okt. 2021 173

De douaneautoriteiten van de drie landen kwamen op 29 oktober 2021 onder het Belgische voorzitterschap bijeen. De hoge douaneambtenaren besloten de gezamenlijke controles van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) voort te z... lees meer

Nederland en het Waals Gewest willen nauwer samenwerken na de overstromingen

28 okt. 2021 279

Na de dramatische overstromingen van juli jongstleden heeft donderdag een eerste bilaterale ontmoeting plaatsgevonden tussen een Nederlandse delegatie onder leiding van mevrouw M. Arakelian, Deputy Chief of Mission bij de Amb... lees meer

Benelux geeft impuls aan emissievrij vrachtverkeer over de weg

28 okt. 2021 375

De Benelux samenwerking zalop regionaal niveau extra invulling geven aan de ambities om het (vracht)wagenpark in de Benelux te vergroenen. Dit zalzij doen door het nemen van een besluit door tot een gerichte verhoging van het... lees meer