Nieuws

Filters wissen

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt over de toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 27

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mog... lees meer

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020 64

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeen... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 163

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-gene... lees meer

Benelux-regio heeft veel te winnen bij Klimaatsamenwerking

26 okt. 2020 180

De Benelux-samenwerking kan een sterke bijdrage leveren in de omzetting van de klimaatdoelen, door zijn innovatiekracht maar ook door zijn bijzondere positie binnen de Europese Unie in te zetten op kernterreinen zoals energie... lees meer

Het Benelux Strategisch Douane overleg bundelt krachten op internationaal niveau.

20 okt. 2020 175

Op 20 oktober 2020 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Nederlands voorzitterschap. De hoogste ambtenaren van de douanediensten hebben een levendige discussie gevoerd over de rol van de Benelux-landen... lees meer

High-level Benelux-overleg over transport zet in op slimme digitale oplossingen en Europese ‘green r...

19 okt. 2020 213

Grensoverschrijdende afspraken maken over milieuzones, een pilootproject voor slimme digitale oplossingen voor openbaar vervoer en de uitbreiding van het succesvolle digitale vrachtbrief project waren concrete resultaten van ... lees meer

Het Huis van de Benelux gaat opnieuw volledig digitaal, maar blijft tot uw beschikking

19 okt. 2020 184

De recente maatregelen die in de drie Benelux-landen zijn genomen, zetten ons ertoe aan ons beleid tegen het coronavirus te versterken. De toestand is zorgwekkend aangezien het aantal COVID-19-besmettingen opnieuw elke dag to... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

14 okt. 2020 498

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures... lees meer

Een indruk van de conferentie 2019 "Natuur-en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling"...

13 okt. 2020 285

Natuur-en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling (NME en EDO): hefbomen van transitie naar een duurzame samenleving  NME en EDO zijn belangrijke onderwerpen bij de Benelux-samenwerking! De premiers van onze dr... lees meer