Duurzame samenleving

AMBITIES

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze landen is een echte grensoverschrijdende uitdaging. De Benelux-
activiteiten zijn toegespitst op het verminderen van de meest schadelijke emissies voor de volksgezondheid
(fijnstof, stikstof). De focus ligt tevens op binnenvaart, biomassa en (diesel-)voertuigen.

Op het gebied van biodiversiteit zien de drie landen toe op de toepassing en de actualisering van de samenwerkingsinstrumenten - de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en de Benelux-Overeenkomst Natuurbehoud en Landschapsbescherming alsook de bijbehorende Benelux-beschikkingen - en plegen zij overleg over Europese ontwikkelingen om hun standpunten onderling af te stemmen.

Ten slotte krijgen jaarlijks tienduizenden jongeren en volwassenen via verenigingen en andere organisaties
voor milieu- en duurzaamheidseducatie de kans om aan natuurbeleving te doen, informatie in te winnen,
zichzelf vragen te stellen, zich van een en ander bewust te worden om vervolgens deel te nemen en te participeren als milieubewuste burger. De Benelux-samenwerking brengt educatiewerkers met elkaar in contact
om best practices uit te wisselen en gemeenschappelijke instrumenten tot stand te brengen.

PROJECTEN

Verbeteren van de luchtkwaliteit

• Gemeenschappelijke analyse en evaluatie van de nationale luchtkwaliteitsplannen, zoals opgelegd
door de Richtlijn (EU) 2016/2284, die tot doel heeft emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen
per lidstaat en per verontreinigende stof vast te stellen tegen 2025 en 2030;
• Geharmoniseerde aanpak bij het verminderen van de schadelijke emissies van de binnenvaart.

Bijdragen aan het stoppen van het biodiversiteitsverlies

• Publicatie van een dossier waarin het biodiversiteitsbeleid van de drie landen wordt toegelicht;
• Organisatie van een seminar om maatregelen vast te stellen die beantwoorden aan de huidige behoeften inzake de uitoefening van de jacht en waarbij rekening wordt gehouden met de verstoorde evenwichten van sommige
wildsoorten.

Educatie over milieu en duurzaamheid

• Organisatie van een conferentie in Luxemburg (natuurbeschermingscentrum Biodiversum) van 20 tot
22 november voor professionele educatieve medewerkers en beleidsmensen om op hun beurt jongeren meer bij te brengen over milieu en duurzaamheid.

 

Dossiers educatie over milieu en duurzaamheid

Verslag Benelux-conferentie 2017: Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

- Verslag Benelux-conferentie 2014: Leren in transitie

- Verslag Benelux-conferentie 2013: Transitie naar circulaire economie

- Complexiteitssleutels: Pedagogische sleutels tot complexiteitsdenken binnen NME

- Environmental and sustainability education in the Benelux region 

Dossier: De transitie naar een duurzame samenleving: een Benelux-uitdaging

Contactpersoon

M. Naessens

m.naessens@benelux.int

Actueel

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 522

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

Strategische ontmoeting van de directeuren-generaal Crisis op de Benelux

27 nov. 2019 290

Ter afsluiting van het Luxemburgse voorzitterschap heeft de Luxemburgse delegatie de voor de nationale crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen verantwoordelijke directeuren-generaal op het Secretariaat-Generaal van de Benelux uitgenodigd. Deze vergadering bood voor ... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 129

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten