Duurzame samenleving

Algemeen

Door het vervagen van de grenzen wordt de samenleving internationaler, maar tegelijk ook complexer
en minder overzichtelijk voor burgers en ondernemingen. Die internationalisering en groeiende complexiteit leiden tot een groter besef van kwetsbaarheid en een gevoel van reële of vermeende onveiligheid.

De dreiging van terrorisme en van de grensoverschrijdende criminaliteit zijn enkele factoren die dat
onveiligheidsgevoel aanwakkeren. In de Benelux zijn de gevolgen van catastrofes en andere crisissen ook
vaak grensoverschrijdend. Adequate samenwerking over de grenzen heen, in de eerste plaats tussen
buurlanden, is van vitaal belang om deze uitdagingen aan te pakken.

De landen werken intensief samen op tal van deze veiligheidsthema’s om een veilige Benelux-ruimte te
creëren en deze ook stelselmatig uit te breiden naar de rest van Europa. De drie Benelux-landen lopen voorop en vormen vaak een proeftuin waarop Europa zich inspireert. Ook in de toekomst willen de landen deze voortrekkersrol blijven vervullen.

 

De Benelux-landen werken al meer dan tien jaar lang succesvol samen om fiscale fraude in de meest
uiteenlopende sectoren te bestrijden.De laatste jaren werd eveneens werk gemaakt van de strijd tegen
sociale dumping en sociale fraude.

Gelet op de sociaal-economische uitdagingen waar de Benelux-landen voor staan, moeten we daarnaast het sociale weefsel in onze samenleving versterken. De Benelux staat immers ook voor de bevordering van gelijke kansen voor alle burgers. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in de versterking van de sociale cohesie en in het volksgezondheidsbeleid, zodat een goede integratie van alle burgers kan worden gegarandeerd.

 

Actueel

Bezoek aan het Luxemburgse Crisiscentrum

12 apr. 2018 115

Een van de doelstellingen die met de Benelux-samenwerking rond crisisbeheersing worden nagestreefd, is het verbeteren van de informatiestroom tussen de crisiscentra van de drie landen en Noordrijn-Westfalen. Om dit doel te concretiseren, wordt onder meer een cyclus van werkbezoeken... lees meer

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen...

15 mei 2017 98

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken. Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederlan... lees meer

meer nieuwsberichten