Crisisbeheersing

CONTEXT

Het strategisch overleg waarbij de directeuren-generaal van de crisiscentra bijeenkomen, stuurt de structurele en operationele samenwerking op het gebied van crisisbeheersing aan. De samenwerking tussen alle partners in de crisisbeheersing is daarbij mede het doel.

ESSENTIËLE PROJECTEN  

Versterken van het netwerk van crisiscentra door lessen te trekken uit COVID-19
• Gekeken wordt naar een evaluatie van de aanpak van de COVID-19-crisis en van de Benelux-samenwerking terzake, aangezien dit essentieel is voor de opzet van verdere samenwerkingsmechanismen, de optimalisatie van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende crisiscentra en om een geharmoniseerde respons te garanderen voor crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen.

Voortzetten van de oprichting van een netwerk van directeuren-generaal van de Europese crisiscentra
De samenwerking tussen de crisiscentra van de verschillende Europese landen moet worden versterkt, waardoor een coherente aanpak tussen de staten mogelijk wordt en de regionale en Europese verankering van de Benelux wordt bevorderd:
• Realisatie van een samenwerkingsprotocol.
• Organisatie van nieuwe bijeenkomsten van de Europese crisiscentra.

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Versterken van de banden tussen de Benelux_crisiscentra en uitbouwen van de wederzijdse kennis
van front office experts en -operatoren
Het is van wezenlijk belang dat de counterparts in elk van de staten worden geïdentificeerd, dat men ze kent, dat bekend is hoe ze werken en welke hun prioriteiten zijn.
• Voortzetting van het programma van jaarlijkse bezoeken aan de crisiscentra in de Benelux en in Noordrijn-Westfalen.
• Uitvoeren van driemaandelijkse communicatietests tussen de crisiscentra.
• Bijwerking van het Benelux-overzicht van contactpersonen voor crisisbeheersing en noodplanning, met identificatie van een aanspreekpunt in elk werkveld.
• Ontwikkeling van het netwerk van crisiscommunicatiespecialisten.

Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking van de crisispartners
• Crisisbeheersing is gebaseerd op samenwerking van een groot aantal crisispartners ook over de grens. In veel gevallen bestaat die samenwerking op (brede) regionale schaal. De Benelux-partners hebben oog voor die samenwerking langs de grenzen en ondersteunen die waar nodig.