Senningenoverleg

Algemeen

Door het vervagen van de grenzen wordt de samenleving internationaler, maar tegelijkertijd ook complexer en minder overzichtelijk voor burgers, ondernemingen en overheid. De georganiseerde misdaad maakt gebruik van de open grenzen en heeft in toenemende mate grensoverschrijdende aspecten. Daarom is adequate samenwerking over de grenzen heen van vitaal belang om de gezamenlijke problemen aan te pakken. De Benelux-landen werken intensief samen op tal van veiligheidsthema’s om een veilige Benelux-ruimte te creëren en deze ook stelselmatig uit te breiden naar de rest van Europa. De drie Benelux-landen lopen vaak voorop en vormen een proeftuin waarop Europa zich inspireert. Ook in de toekomst willen de landen deze voortrekkersrol blijven vervullen. 

Bestrijding van ondermijnende georganiseerde (drugs)criminaliteit blijft een prioritair thema. Daarnaast dienen nieuwere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit zoals cybercrime zich aan. De grenzen en de verschillen inzake criminaliteitsbestrijding vormen reële hinderpalen voor de autoriteiten. De jarenlange samenwerking en het opgebouwde vertrouwen tussen de veiligheidsdiensten in de Benelux dragen bij aan de goede operationele samenwerking. Deze samenwerking moet verder worden uitgebouwd om alle grote uitdagingen aan te pakken, waarbij grenzen en verschillende regelgevingen geen onnodige hinder mogen opleveren. De Benelux-landen willen hun samenwerking op het gebied van veiligheid verder optimaliseren en uitbreiden naar andere terreinen, zoals de gerechtelijke diensten. Men streeft naar het grensoverschrijdend bundelen van de krachten tussen politie-, justitie- en andere diensten in het kader van een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Waar mogelijk worden ook de buurlanden en -regio’s, in het bijzonder NRW, bij de samenwerking betrokken. 

Het Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke orgaan voor operationele politiesamenwerking tussen de drie landen. Het stuurt deze samenwerking aan, staat in voor de monitoring en lancering van specifieke projecten rond de operationele politiesamenwerking en bevordert de uitvoering van het huidige Politieverdrag.

Actueel

Gecoördineerde grensoverschrijdende actie in de strijd tegen de drugshandel

03 dec. 2021 397

Een actie werd gestart in het kader van een onderzoek naar de handel in verdovende middelen en de deelname aan een criminele organisatie. Tijdens dit onderzoek werd er gerechtelijke steun aan de Nederlandse justitie en politie gevraagd. In opdracht van een Limburgse (B) onderzoeksr... lees meer

Benelux-landen versterken samenwerking rond procedures voor verzoekers van internationale beschermin...

26 okt. 2021 456

De Benelux-landen, vertegenwoordigd door de Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi, de Nederlandse plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Migratie Eeuwke Faber, de Luxemburgse directeur Immigratie Jean-Paul Reiter, ondertekenden vandaag een administratief akkoord om de ... lees meer

Luxemburgse en Belgische politieteams begeleiden samen een grootschalige betoging in Luxemburg

22 okt. 2021 295

Op vrijdag 22 oktober 2021 heeft een grootschalige betoging plaatsgevonden dichtbij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg-Kirchberg. Zowat 1.000 manifestanten, afkomstig uit Polen, hadden zich daar verzameld.  De betoging ging gepaard met een belangrijke politie-i... lees meer

meer nieuwsberichten