Senningenoverleg

Algemeen

Krachten tussen politie-, justitie- en andere diensten bundelen

Nieuwe vormen van grensoverschrijdende criminaliteit dienen zich aan. De veelheid aan grenzen en de verschillen inzake terrorisme- en criminaliteitsbestrijding vormen reële hinderpalen voor het preventie- en opsporingswerk.

De jarenlange samenwerking en het opgebouwde vertrouwen tussen de veiligheidsdiensten in de Benelux zorgen voor uitstekende resultaten op het vlak van operationele samenwerking, ordehandhaving en de aanpak van dringende interventies aan weerszijden van de grens.

Deze samenwerking moet verder worden uitgebouwd om ook de nieuwe uitdagingen aan te pakken, waarbij grenzen en verschillende regelgevingen geen bijkomende hinder mogen opleveren.

De Benelux-landen willen hun samenwerking op het gebied van veiligheid verder optimaliseren en uitbreiden naar andere terreinen, zoals de gerechtelijke diensten. Daarnaast blijft de strijd tegen mensenhandelaars en de  andacht voor hun slachtoffers belangrijk. De verdieping van de partnerschappen met de lokale besturen om via de bestuurlijke aanpak van criminaliteit sneller en effectiever misdaadfenomenen te bestrijden wordt voortgezet.

 


Goede kennis en informatie-uitwisseling omtrent de mogelijkheden (zoals vlotte grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en radiocommunicatie) en de gevaren (zoals cybercriminaliteit) die gepaard gaan met de digitalisering van de maatschappij blijven noodzakelijk om burgers, ondernemers en overheden op een gepaste wijze te beschermen.

Daarnaast zouden de landen ook de wensen en mogelijkheden moeten bestuderen om informatie te delen over ‘nieuwe fenomenen’, zoals bijvoorbeeld geradicaliseerde personen.

De landen werken nauw samen om de belangrijke uitdagingen op het gebied van migratie aan te pakken, waaronder de terugkeer van migranten, het grenstoezicht en de multidisciplinaire aanpak van mensenhandel en mensensmokkel.

Onze landen maken verdere afspraken en wisselen goede praktijken uit inzake de bescherming van persoonsgegevens om enerzijds het recht op de bescherming van de levenssfeer te waarborgen en anderzijds misdaad te bestrijden.

 

Actueel

Hazeldonkoverleg: strijd tegen drugstoerisme en drugshandel

15 jan. 2021 60

Op 15 januari 2021 vond een digitale vergadering van het Strategisch Hazeldonkoverleg plaats. Dit overleg werd gefaciliteerd door het Benelux Secretariaat-Generaal. Sinds 2006 werken België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk samen inzake de bestrijding van het drugstoerisme en de (... lees meer

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt toekomstige samenwerking

20 nov. 2020 213

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De ve... lees meer

Belgische en Nederlandse politieteams patrouilleren samen in Knokke

16 jul. 2020 1037

Sinds vorige week krijgt de lokale politie Damme/Knokke-Heist bijstand vanuit Nederland. Beide korpsen slaan de handen in elkaar om overlast aan te pakken in de Knokse uitgangsbuurt, waar onder andere Nederlandse jongeren bij betrokken zijn. De assistentie van Nederlandse politieme... lees meer

meer nieuwsberichten