Senningenoverleg

Algemeen

Krachten tussen politie-, justitie- en andere diensten bundelen

Nieuwe vormen van grensoverschrijdende criminaliteit dienen zich aan. De veelheid aan grenzen en de verschillen inzake terrorisme- en criminaliteitsbestrijding vormen reële hinderpalen voor het preventie- en opsporingswerk.

De jarenlange samenwerking en het opgebouwde vertrouwen tussen de veiligheidsdiensten in de Benelux zorgen voor uitstekende resultaten op het vlak van operationele samenwerking, ordehandhaving en de aanpak van dringende interventies aan weerszijden van de grens.

Deze samenwerking moet verder worden uitgebouwd om ook de nieuwe uitdagingen aan te pakken, waarbij grenzen en verschillende regelgevingen geen bijkomende hinder mogen opleveren.

De Benelux-landen willen hun samenwerking op het gebied van veiligheid verder optimaliseren en uitbreiden naar andere terreinen, zoals de gerechtelijke diensten. Daarnaast blijft de strijd tegen mensenhandelaars en de  andacht voor hun slachtoffers belangrijk. De verdieping van de partnerschappen met de lokale besturen om via de bestuurlijke aanpak van criminaliteit sneller en effectiever misdaadfenomenen te bestrijden wordt voortgezet.

 


Goede kennis en informatie-uitwisseling omtrent de mogelijkheden (zoals vlotte grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en radiocommunicatie) en de gevaren (zoals cybercriminaliteit) die gepaard gaan met de digitalisering van de maatschappij blijven noodzakelijk om burgers, ondernemers en overheden op een gepaste wijze te beschermen.

Daarnaast zouden de landen ook de wensen en mogelijkheden moeten bestuderen om informatie te delen over ‘nieuwe fenomenen’, zoals bijvoorbeeld geradicaliseerde personen.

De landen werken nauw samen om de belangrijke uitdagingen op het gebied van migratie aan te pakken, waaronder de terugkeer van migranten, het grenstoezicht en de multidisciplinaire aanpak van mensenhandel en mensensmokkel.

Onze landen maken verdere afspraken en wisselen goede praktijken uit inzake de bescherming van persoonsgegevens om enerzijds het recht op de bescherming van de levenssfeer te waarborgen en anderzijds misdaad te bestrijden.

 

Actueel

Belgische en Nederlandse politieteams patrouilleren samen in Knokke

16 jul. 2020 874

Sinds vorige week krijgt de lokale politie Damme/Knokke-Heist bijstand vanuit Nederland. Beide korpsen slaan de handen in elkaar om overlast aan te pakken in de Knokse uitgangsbuurt, waar onder andere Nederlandse jongeren bij betrokken zijn. De assistentie van Nederlandse politieme... lees meer

Grensoverschrijdende drugsactie Etoile

09 feb. 2020 1126

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 6 februari tot zondag 9 februari gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1 925 gecontroleerde pers... lees meer

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 1639

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

meer nieuwsberichten