Projecten grensoverschrijdende gezondheidszorg

Slechten van barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit


 CONTEXT

In het licht van de Covid-19-pandemie zijn de Benelux-landen vastbesloten hun grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de volksgezondheid voort te zetten en te intensiveren.

ESSENTIËLE PROJECTEN  

eHealth concretiseren in de Benelux
De Benelux-beschikking inzake eHealth biedt een nieuw model voor de grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische patiëntengegevens tussen de Benelux-landen onderling, welke beoogt de patiëntenrechten zo goed mogelijk te waarborgen. Aangezien de bestaande nationale infrastructuren voor gegevensuitwisseling van land tot land verschillen, is de Benelux eHealth-samenwerking in dit verband onontbeerlijk.

• Ontwikkeling van richtsnoeren in het kader van de e-gezondheidsbeschikking om de uitvoering in de drie lidstaten mogelijk te maken.

Lering trekken uit de coronacrisis
• Organisatie van een hoogambtelijk Benelux-overleg waarbij de verantwoordelijken van de gezondheidscrisiscentra bijeenkomen.
• Nadenken over de behoefte aan gerichte samenwerking op het gebied van de verkoop van namaakgoederen, de verkoop van geneesmiddelen buiten de erkende netwerken, dopingproducten, enz., met name als gevolg van COVID-19.
• Uitwisseling van informatie over de respectievelijke benaderingen inzake beschikbaarheid/verdeling van vaccins/geneesmiddelen (COVID-19).

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Bestrijden van grensoverschrijdende fraude en misbruiken in de gezondheidszorg
• Onderzoek verrichten naar nieuwe vormen van fraude in de gezondheidszorg nu er sinds het begin van de coronacrisis nieuwe frauduleuze, of, op zijn minst, onrechtmatige praktijken zijn opgedoken.
• Identificeren en, indien mogelijk, vaststellen van gemeenschappelijke indicatoren voor de controle van zorgverleners en de controle van buitenlandse facturen met het oog op terugbetaling.

Verbeteren van de medische grenssamenwerking en de toegang tot gezondheidszorg
• Updaten van het Benelux-rapport ‘Gezondheidszorg over de grens – Barrières en opportuniteiten in de Benelux’, waarin wordt onderzocht hoe belemmeringen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg kunnen worden weggenomen en opvolgen van de aanbevelingen.
• Organiseren van verkennende bijeenkomsten over vaccinatiebeleid, via het internet gekochte geneesmiddelen en defecte implantaten. 

Actueel

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 1019

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

Benelux-landen versoepelen maatregelen rond COVID-19

07 mei 2020 685

Gelieve de officiële websites in de drie landen te consulteren voor de meest recente evoluties en beleidsbeslissingen rond COVID-19.   Recent maakten de regeringen van de Benelux-landen hun exit plannen bekend met daarin een versoepelingen van maatregelen rond COVID-19.  De drie ... lees meer

meer nieuwsberichten