Projecten grensoverschrijdende gezondheidszorg

Slechten van barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit


 CONTEXT

In het licht van de Covid-19-pandemie zijn de Benelux-landen vastbesloten hun grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de volksgezondheid voort te zetten en te intensiveren.

ESSENTIËLE PROJECTEN  

eHealth concretiseren in de Benelux
De Benelux-beschikking inzake eHealth biedt een nieuw model voor de grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische patiëntengegevens tussen de Benelux-landen onderling, welke beoogt de patiëntenrechten zo goed mogelijk te waarborgen. Aangezien de bestaande nationale infrastructuren voor gegevensuitwisseling van land tot land verschillen, is de Benelux eHealth-samenwerking in dit verband onontbeerlijk.

• Ontwikkeling van richtsnoeren in het kader van de e-gezondheidsbeschikking om de uitvoering in de drie lidstaten mogelijk te maken.

Lering trekken uit de coronacrisis
• Organisatie van een hoogambtelijk Benelux-overleg waarbij de verantwoordelijken van de gezondheidscrisiscentra bijeenkomen.
• Nadenken over de behoefte aan gerichte samenwerking op het gebied van de verkoop van namaakgoederen, de verkoop van geneesmiddelen buiten de erkende netwerken, dopingproducten, enz., met name als gevolg van COVID-19.
• Uitwisseling van informatie over de respectievelijke benaderingen inzake beschikbaarheid/verdeling van vaccins/geneesmiddelen (COVID-19).

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Bestrijden van grensoverschrijdende fraude en misbruiken in de gezondheidszorg
• Onderzoek verrichten naar nieuwe vormen van fraude in de gezondheidszorg nu er sinds het begin van de coronacrisis nieuwe frauduleuze, of, op zijn minst, onrechtmatige praktijken zijn opgedoken.
• Identificeren en, indien mogelijk, vaststellen van gemeenschappelijke indicatoren voor de controle van zorgverleners en de controle van buitenlandse facturen met het oog op terugbetaling.

Verbeteren van de medische grenssamenwerking en de toegang tot gezondheidszorg
• Updaten van het Benelux-rapport ‘Gezondheidszorg over de grens – Barrières en opportuniteiten in de Benelux’, waarin wordt onderzocht hoe belemmeringen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg kunnen worden weggenomen en opvolgen van de aanbevelingen.
• Organiseren van verkennende bijeenkomsten over vaccinatiebeleid, via het internet gekochte geneesmiddelen en defecte implantaten. 

Actueel

Nederland en het Waals Gewest willen nauwer samenwerken na de overstromingen

28 okt. 2021 1097

Na de dramatische overstromingen van juli jongstleden heeft donderdag een eerste bilaterale ontmoeting plaatsgevonden tussen een Nederlandse delegatie onder leiding van mevrouw M. Arakelian, Deputy Chief of Mission bij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, en een Waalse ... lees meer

Tweede editie van Benelux Youth Forum

22 okt. 2021 1158

Tijdens het Benelux Youth Forum 2021, dat plaatsvond op 21 en 22 oktober 2021,  kwamen meer dan 50 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in Brussel samen om beleidsaanbevelingen te formuleren over het klimaat. Met deze aanbevelingen willen de jongeren hun steentje bijdragen t... lees meer

Benelux-landen versterken hun samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit

22 okt. 2021 997

In het najaar 2021 hebben de Benelux-lidstaten een politieke verklaring ondertekend voor het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit en volksgezondheid.  Aldus heeft op 21 oktober 2021 een eerste Benelux strategisch overleg Luchtkwalite... lees meer

meer nieuwsberichten