Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Algemeen

Gezondheid is het meest waardevolle kapitaal dat de mens bezit. Aangezien het welzijn van de burgers in het geding is, spreekt het voor zich dat het thema gezondheidszorg de afgelopen jaren in de Benelux hoger op de politieke agenda is komen te staan.

Ziektepreventie en -bestrijding spelen in dit verband een centrale rol. 

Daarom moet worden gewerkt aan de invoering van een duidelijke regeling voor samenwerking tussen de departementen Volksgezondheid om crisissituaties zo goed mogelijk te beheren, de maatregelen ter bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid gezamenlijk te analyseren en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen. Er werd een enquête gehouden onder de lidstaten over onderwerpen die een grensoverschrijdende (Benelux)aanpak vereisen. Dit resulteerde in een lijst van 17 voorstellen die prioritair zullen worden besproken in het kader van de Benelux-samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Het onderwerp antibioticaresistentie is al aan de orde geweest; daarna volgt het onderwerp vaccinatiebeleid (inclusief COVID-19). Andere onderwerpen op de agenda zijn de beschikbaarheid van geneesmiddelen/vaccins en het probleem van defecte implantaten. 

De coronapandemie maakt nog duidelijker dat er nauwer moet worden samengewerkt in regionaal verband, zeker in de context van de Benelux, terwijl er tegelijkertijd voldoende speelruimte moet worden gelaten aan elk van de landen en de werkzaamheden/maatregelen op Europees niveau moeten worden in acht genomen. Er kunnen zich immers te allen tijde nieuwe infecties voordoen.

Actueel

Nederland en het Waals Gewest willen nauwer samenwerken na de overstromingen

28 okt. 2021 1097

Na de dramatische overstromingen van juli jongstleden heeft donderdag een eerste bilaterale ontmoeting plaatsgevonden tussen een Nederlandse delegatie onder leiding van mevrouw M. Arakelian, Deputy Chief of Mission bij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, en een Waalse ... lees meer

Tweede editie van Benelux Youth Forum

22 okt. 2021 1157

Tijdens het Benelux Youth Forum 2021, dat plaatsvond op 21 en 22 oktober 2021,  kwamen meer dan 50 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in Brussel samen om beleidsaanbevelingen te formuleren over het klimaat. Met deze aanbevelingen willen de jongeren hun steentje bijdragen t... lees meer

Benelux-landen versterken hun samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit

22 okt. 2021 997

In het najaar 2021 hebben de Benelux-lidstaten een politieke verklaring ondertekend voor het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit en volksgezondheid.  Aldus heeft op 21 oktober 2021 een eerste Benelux strategisch overleg Luchtkwalite... lees meer

meer nieuwsberichten