Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Algemeen

Gezondheid is het meest waardevolle kapitaal dat de mens bezit. Aangezien het welzijn van de burgers in het geding is, spreekt het voor zich dat het thema gezondheidszorg de afgelopen jaren in de Benelux hoger op de politieke agenda is komen te staan.

Ziektepreventie en -bestrijding spelen in dit verband een centrale rol. 

Daarom moet worden gewerkt aan de invoering van een duidelijke regeling voor samenwerking tussen de departementen Volksgezondheid om crisissituaties zo goed mogelijk te beheren, de maatregelen ter bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid gezamenlijk te analyseren en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen. Er werd een enquête gehouden onder de lidstaten over onderwerpen die een grensoverschrijdende (Benelux)aanpak vereisen. Dit resulteerde in een lijst van 17 voorstellen die prioritair zullen worden besproken in het kader van de Benelux-samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Het onderwerp antibioticaresistentie is al aan de orde geweest; daarna volgt het onderwerp vaccinatiebeleid (inclusief COVID-19). Andere onderwerpen op de agenda zijn de beschikbaarheid van geneesmiddelen/vaccins en het probleem van defecte implantaten. 

De coronapandemie maakt nog duidelijker dat er nauwer moet worden samengewerkt in regionaal verband, zeker in de context van de Benelux, terwijl er tegelijkertijd voldoende speelruimte moet worden gelaten aan elk van de landen en de werkzaamheden/maatregelen op Europees niveau moeten worden in acht genomen. Er kunnen zich immers te allen tijde nieuwe infecties voordoen.

Actueel

Benelux-landen versterken hun samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit

22 okt. 2021 44

Op 21 oktober 2021, heeft een eerste Benelux strategisch overleg Luchtkwaliteit plaatsgevonden. Afgesproken is de samenwerking te intensiveren door onder andere informatie uit te wisselen over burgerparticipatie en hout stook. Daarnaast zal waar mogelijk een gezamenlijke inbreng g... lees meer

Tweede editie van Benelux Youth Forum

21 okt. 2021 48

Op 21 oktober verwelkomde de secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, een dertigtal jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in het kader van het Benelux Youth Forum 2021. Dit ‘Benelux-Jeugdparlement’ werd voor de tweede keer georganiseerd onder Belgisch Voorzittersc... lees meer

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich ov...

12 okt. 2021 130

Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere verg... lees meer

meer nieuwsberichten