Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Algemeen

Gezondheid is het meest waardevolle kapitaal dat de mens bezit. Aangezien het welzijn van de burgers in het geding is, spreekt het voor zich dat het thema gezondheidszorg de afgelopen jaren in de Benelux hoger op de politieke agenda is komen te staan.

Ziektepreventie en -bestrijding spelen in dit verband een centrale rol. 

Daarom moet worden gewerkt aan de invoering van een duidelijke regeling voor samenwerking tussen de departementen Volksgezondheid om crisissituaties zo goed mogelijk te beheren, de maatregelen ter bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid gezamenlijk te analyseren en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen. Er werd een enquête gehouden onder de lidstaten over onderwerpen die een grensoverschrijdende (Benelux)aanpak vereisen. Dit resulteerde in een lijst van 17 voorstellen die prioritair zullen worden besproken in het kader van de Benelux-samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Het onderwerp antibioticaresistentie is al aan de orde geweest; daarna volgt het onderwerp vaccinatiebeleid (inclusief COVID-19). Andere onderwerpen op de agenda zijn de beschikbaarheid van geneesmiddelen/vaccins en het probleem van defecte implantaten. 

De coronapandemie maakt nog duidelijker dat er nauwer moet worden samengewerkt in regionaal verband, zeker in de context van de Benelux, terwijl er tegelijkertijd voldoende speelruimte moet worden gelaten aan elk van de landen en de werkzaamheden/maatregelen op Europees niveau moeten worden in acht genomen. Er kunnen zich immers te allen tijde nieuwe infecties voordoen.

Actueel

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 1018

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

Benelux-landen versoepelen maatregelen rond COVID-19

07 mei 2020 685

Gelieve de officiële websites in de drie landen te consulteren voor de meest recente evoluties en beleidsbeslissingen rond COVID-19.   Recent maakten de regeringen van de Benelux-landen hun exit plannen bekend met daarin een versoepelingen van maatregelen rond COVID-19.  De drie ... lees meer

meer nieuwsberichten