Bestrijding van fiscale fraude

AMBITIES

De fiscaliteit is in volle ontwikkeling en de nieuwe technologieën hebben niet alleen de markt veranderd
(e-commerce/internetverkopen), maar kunnen ook een nieuwe dimensie aan deze samenwerking geven.
Het is de uitdaging om deze veranderingen van dichtbij te volgen om passende maatregelen te nemen of
van de kansen te profiteren. Daarbij moet in elk geval aandacht zijn voor vereenvoudiging en digitalisering. De
blik mag niet alleen intern gericht blijven, maar moet opengesteld worden naar de Europese Unie, met haar
bijbehorende regelgeving, en naar de internationale gremia.

PROJECTEN 

Bijdragen aan handhaving

• Beheer en verbetering van het btw-forum, in samenwerking met de Europese Commissie;
• Presentatie van toezichtsmogelijkheden binnen de Mini One Stop Shop;
• Opstelling van een multidisciplinair actieplan voor het aanpakken van problemen bij de invoer van
pakketjes uit derde landen.

Invorderen van schulden 

• Uitwerking van een proefproject om de teruggaaf van de brandstofheffing te vereffenen met openstaande schulden;
• Opstart van een testcase met de invordering van lage schulden, die als voorbeeld kan dienen voor Europa.

Aandacht geven aan sectoren

• Uitvoering van de Benelux-aanbeveling betreffende het bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire
samenwerking aangaande de paardensector, ondertekend in 2016;
• Organisatie van gemeenschappelijke fiscale controles in de transportsector.