Bestrijding van fiscale fraude

CONTEXT

De algehele werkzaamheden worden aangestuurd door een strategisch overleg.

ESSENTIËLE PROJECTEN 

Inzicht krijgen in het fenomeen van de onlinehandel
• De onlineverkoop neemt een hoge vlucht, en dat geldt des te meer tijdens deze coronacrisis, maar tegelijkertijd neemt de fraude helaas ook evenredig toe, omdat e-commerce onder meer een aantrekkelijke goederenstroom is voor fraudeurs. Om een beter inzicht te krijgen in deze ontwikkeling zullen de partners in overleg met de administraties van ‘Douane en Accijnzen’ een uitwisselingsdag organiseren over de problemen die zich voordoen bij de onlinehandel en de invoer van kleine pakketjes uit derde landen.

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Verbeteren van het uitwisselen van informatie, gegevens en best practices
• Versterking van de administratieve samenwerking bij de uitwisseling en het gebruik van gegevens door de ontwikkeling van een procedure voor automatische uitwisseling van gegevens en de uitwisseling van kennis en ervaringen over nationale, Europese en internationale ontwikkelingen van de operationele en juridische kaders van digitale projecten.
Voorkomen van btw-fraude door het gebruik van nieuwe technologieën
• Organisatie van gezamenlijke opleidingen over het gebruik van het systeem ‘Transaction Network Analysis’ (TNA), uitwisseling van kennis en ervaringen van nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals blockchain) en het analyseren van de mogelijkheden die deze bieden in de fraudebestrijding.