Andere soorten fraude

Doelstelling 1: Voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg

In uitvoering van de Benelux-Intentieverklaring ‘Voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg’
werken de partners gezamenlijke initiatieven uit om de volgende punten in kaart te brengen c.q. te voorkomen:
• Activiteiten van gesanctioneerde zorgverleners;
• Gebruik van de Europese ziekteverzekeringskaart;
• Financiële stromen in het kader van de patiëntenmobiliteit.

Doelstelling 2: Oplichting van bedrijven

Het midden- en kleinbedrijf lijdt zeer veel financiële schade per jaar vanwege spooknota’s, valse facturen en
acquisitie- of advertentiefraude. In 2014 werd een Benelux-aanbeveling ondertekend om deze frauduleuze en
misleidende praktijken een halt toe te roepen. Er vindt een evaluatie van de uitvoering van de aanbeveling plaats.