Projecten arbeidsmobiliteit

Stimuleren van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit


CONTEXT

Deze activiteiten worden aangestuurd en gemonitord door een strategisch overleg.

ESSENTIËLE PROJECTEN

• Strategisch overleg over een post-corona analyse grensarbeid in aansluiting op het bestaande strategische overleg. Dit overleg levert ingewonnen inzichten op die de COVID-19-crisis aan het licht bracht over het effect van de beperkende maatregelen op de mobiliteit in de grensstreek in brede zin, zoals wonen, werken, familiebezoek en toegankelijkheid van de zorg.

• Bespreken op welke wijze de Benelux-organisatie bij sterk uiteenlopend beleid van de lidstaten een rol kan spelen in het openhouden van grenzen voor grenswerkers.

PROJECTEN IN ONTWIKKELING 

• Verdere stimulering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit via een analyse van de gevolgen.
• Binnen de bestaande samenwerkingsplatforms gaat naast de thema’s m.b.t. arbeidsmobiliteit (o.a. toegenomen/uitgebreider gebruik van telewerk) horizontale aandacht naar coronagerelateerde vraagstukken.
• Start van de afstemming van de uitvoeringen van een studie naar groene banen en nieuwe curricula binnen de veranderende arbeidsmarkt, ook in het kader van ’just transition’.
• Na ondertekening van het multilateraal verdrag over automatische diploma-erkenning tussen de Benelux-landen en de Baltische staten de mogelijkheden verkennen voor uitbreiding met andere landen en/of regio´s.
• De Einstein Telescope is een unieke wetenschappelijke infrastructuur in de wereld voor de detectie van zwaartekrachtgolven. Voor wetenschappers is deze faciliteit van groot belang om hun onderzoek naar een nieuw niveau te tillen. Tegelijk zal een dergelijke complexe en grootschalige faciliteit ook een boost geven aan innovatie en economie in de regio. Het is nodig om een politiek gesteund Belgisch-Nederlands-Duits samenwerkingsverband te vormen dat zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de Euregio Maas-Rijn als locatie van de Einstein Telescope.


 

Contactpersoon s.vanmieghem@benelux.int

Séverine

Van Mieghem