Werken in de Benelux

Algemeen

De complexiteit en de gebrekkige kennis van de verschillen in regelgeving aan weerszijden van de grens zijn een groot struikelblok voor de ontwikkeling van een dynamische grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De keuzevrijheid van burgers en ondernemingen wordt hierdoor onnodig beperkt, waardoor kansen voor het vinden van een gepaste baan of het invullen van vacatures worden gemist. Landsgrenzen mogen geen belemmering vormen in de zoektocht naar de juiste job voor de juiste persoon. Grensoverschrijdende samenwerking moet dergelijke belemmeringen voorkomen en opheffen.

Momenteel werkt 37% van het totale aantal EU-grensarbeiders in de Benelux en in de omliggende regio’s. Er werken 35.000 Belgische inwoners in het Groothertogdom Luxemburg, terwijl 37.000 inwoners van België dagelijks de grens oversteken om in Nederland te gaan werken. Ook zijn er 12.000 Nederlandse en een duizendtal Luxemburgse inwoners in België aan de slag. De Benelux is op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit onmiskenbaar een ‘hot spot’ in Europa.

Als Europese voortrekker zet de Benelux-samenwerking heel wat acties op de kaart om barrières weg te werken. Zo hebben onze regeringen in 2015 de automatische niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs ingevoerd. Daarnaast worden inspanningen gedaan om grensarbeiders in het gehele grensgebied van de Benelux op een betrouwbare en toegankelijke manier informatie te verstrekken omtrent hun rechten en plichten. De Benelux-landen willen de arbeids- en dienstenmarkt ‘grensneutraal’ maken, waardoor de zoektocht naar een geschikte baan in een buurland vlotter kan verlopen.

 

De Benelux-samenwerking wil dit bereiken door informatie over sociale rechten en fiscaliteit voor werknemers en werkgevers aan weerszijden van de grens beter te ontsluiten.

Daarnaast stimuleren onze landen ook de individuele mobiliteit van werkzoekenden en studenten en de keuzemogelijkheden voor werkgevers door de uitbreiding van de automatische diploma-erkenning voor hoger onderwijs, de verbetering van de meeneembaarheid van beroepskwalificaties, het vergemakkelijken van grensoverschrijdende stages en het wegwerken van nodeloze administratieve barrières. Jaarlijks genieten minstens 200.000 patiënten in de Benelux van gezondheidszorg over de grens. Onze landen verbeteren de personenmobiliteit en optimaliseren de beschikbare zorg door de barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg aan te pakken.

Actueel

Strategisch overleg over grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit

04 dec. 2020 458

In de eerste weken van de Covid-19 crisis werden de landen gedwongen om maatregelen te nemen die in de grensgebieden vaak ongewenste neveneffecten hadden: moeilijk te passeren grenzen, verschillen in speciale toelatingen, quarantaineregimes, ondersteuningsmaatregelen, … Dit alles l... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

14 okt. 2020 733

De informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals uit de sector zijn door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties van de drie landen bijgewerkt. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de... lees meer

COVID-19-maatregelen en werken over de grens in de Benelux

25 mrt. 2020 1911

In de Benelux-regio worden talrijke maatregelen genomen door de overheden om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. Dit zorgt voor veel vragen bij mensen die over de grens werken. Daarom is het van essentieel belang dat de grensarbeiders tijdens deze crisis over actuele... lees meer

meer nieuwsberichten