Projecten handel, digitalisering & circulaire economie

 

Benelux, aanjager van de duurzame interne markt 


CONTEXT

Regionale samenwerking als incubator voor de heropstart van de economie

• Het Strategisch overleg Douane, dat is samengesteld uit de administrateurs-generaal en directeuren-generaal van de ministeries van Financiën van de Benelux-landen, stuurt de douanesamenwerking aan.

Circulariteit en duurzaamheid als leidraad voor de economie van de toekomst

• De werkgroepen Circulaire Economie en Afvalmanagement zijn samengevoegd. Het strategisch overleg, dat is samengesteld uit de directeuren-generaal van de bevoegde ministeries voor circulaire economie, is bijeengekomen om de samenwerking aan te sturen.

ESSENTIËLE PROJECTEN  

Uitbouwen positie Benelux als digitale koploper

• De Benelux-landen zijn sterk afhankelijk van hun veelgeprezen digitale infrastructuur. Binnen dit kader wordt gekeken naar grensoverschrijdende issues rond de uitrol van 5G netwerken. Daarbij hoort ook de ‘seamless handover’ van het belsignaal bij grensoverschrijding, hierbij focussen de experten zich op benodigde internationale standaarden en netwerk synchronisatie. Bovendien igt er voor de Benelux als digitale koploper in Europa een groot potentieel op het terrein van artificiële intelligentie, waarvan de eerste impact zich al manifesteert op kernbeleidsterreinen als transport en energie. De drie Benelux AI coalities zullen bijeengebracht worden. Daarbij zal in eerste instantie de rol van AI in het publieke domein en het grensoverschrijdend delen van data op relevante beleidsterreinen bekeken worden. De sterke recente groei van grensoverschrijdende online handel dwingt om ook in Benelux-context na te denken over de impact van grote globale digitale platformen. Ten slotte wordt in een workshop de invoer van kleine pakketten onder de loep genomen als essentieel onderdeel van de online Benelux-markt.

Verdieping en handhaving van de Benelux Interne Markt

• In het kader van de agenda ‘Benelux Retail 2025’ zullen de werkzaamheden rond territoriale leveringsbeperkingen (afhankelijk van de Europese discussie) en de werkzaamheden rond productvereisten voortgezet worden. Digitalisering en een verhoogde focus op duurzaamheid vragen om nieuwe afwegingskaders en nieuwe handhavingsmethoden. In dit licht zal de samenwerking rond mededinging en handhaving van de interne markt verkend en bevorderd worden.

Contactpersoon

Wim Martens

w.martens@benelux.int

PROJECTEN IN ONTWIKKELING 

• Onderzoeken van samenwerking binnen de waardeketens aangeduid in het Europese Actieplan Circulaire Economie, richtlijnen vaststellen om elkaars digitale systemen voor afvaltransport sneller te erkennen (European Electronic Data Interchange) en een regeling treffen voor ‘transit’ transporten.
• Organiseren van een Benelux-brede conferentie over de impact van COVID-19 en, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen van de EU met het VK, een besloten overleg over de uitwerking van de Brexit op de Benelux-economie en eventuele gezamenlijke remedies.
• Bijeenbrengen van overheden en beleidsmakers op het gebied van mededinging om de relevante marktontwikkelingen te bespreken, met name digitalisering, en samenwerking rond gedeelde uitdagingen zoals territoriale leveringsbeperkingen, te verkennen.
• Organiseren van een studiedag naar de grensoverschrijdende impact van artificiële intelligentie op een aantal gedeelde kernsectoren zoals gezondheidszorg, transport, energie, handel en landbouw.
• In kaart brengen van toerisme in de Benelux - nadat afgelopen jaar de toeristische bureaus van de Benelux en NRW een eerste overleg hadden dat resulteerde in het uitwisselen en up-to-date houden van COVID-19-maatregelen per sector, zal in 2021 een overzicht worden opgesteld van de omvang en impact van de toeristische sector in de Benelux, met speciale aandacht voor toegenomen regionaal toerisme. Ook Noord- Frankrijk zou hierbij betrokken kunnen worden.
• Duurzaam ondernemen door middel van uitwisseling over duurzame en toekomstbestendige landbouw/agro forestry en de verkenning van een inclusieve aanpak ten aanzien van duurzame voedselimportketens van kritische grondstoffen, waar dat aanvullend is op bestaande (Europese) initiatieven/fora.