Handel & digitalisering

Algemeen

Sinds zijn oprichting koestert de Benelux de ambitie om een eengemaakte markt te realiseren. Die ambitie is nog steeds actueel, maar er zijn nog vele belemmeringen. Op grond van art. 350 VwEU blijven de Benelux-landen ervoor ijveren om deze barrières weg te werken.

De eenmaking leidt tot een marktgebied dat qua schaal en reikwijdte vergelijkbaar wordt met dat van de grote landen in de EU, wat de groeikansen en de jobcreatie bevordert. Bovendien werken Benelux-inspanningen om de grenzen te slechten als een katalysator voor de interne marktwerking in de EU. De ontwikkeling van een gelijk speelveld en voorwaarden voor eerlijke concurrentie zijn hierbij een must. 

Onze landen zullen verder blijven inzetten op een verbeterde grensoverschrijdende toegang voor burgers en bedrijven tot (digitale) goederen en diensten. Daarbij worden nodeloze administratieve hinderpalen weggewerkt om zo een grensoverschrijdende omgeving te creëren ter bevordering van de ontwikkeling van innovatieve netwerken en diensten.

Actueel

Penta-energiesamenwerking zet in op green recovery bij herstel na COVID-19

29 apr. 2020 318

Nederlands Directeur-Generaal voor Klimaat en Energie, Sandor Gaastra, organiseerde vandaag een strategisch energieoverleg met zijn collega’s van het Penta-samenwerkingsverband (België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Op de agenda van hun skype meeting ... lees meer

Strategisch Benelux energie-overleg houdt vinger aan de pols in COVID-tijden

08 apr. 2020 614

Nederlands Directeur-Generaal voor klimaat en energie Sandor Gaastra organiseerde strategisch overleg met zijn Belgische en Luxemburgse collega’s. Op de agenda van deze telefonische vergadering op 7 april met Nancy Mahieu, Directeur-Generaal voor energie van België, en Simeon Hagsp... lees meer

North Seas Energy Cooperation : nieuw werkprogramma windenergie op zee

04 dec. 2019 723

Benelux en andere landen rond de Noordzee spraken vandaag een nieuw werkprogramma af voor windenergie op zee. Extra aandacht zal gaan naar een projectmatige aanpak van offshore windparken die met meerdere landen tegelijk zijn verbonden. De landen zullen ook samen een visie ontwikke... lees meer

meer nieuwsberichten