Handel & digitalisering

Algemeen

Sinds zijn oprichting koestert de Benelux de ambitie om een eengemaakte markt te realiseren. Die ambitie is nog steeds actueel, maar er zijn nog vele belemmeringen. Op grond van art. 350 VwEU blijven de Benelux-landen ervoor ijveren om deze barrières weg te werken.

De eenmaking leidt tot een marktgebied dat qua schaal en reikwijdte vergelijkbaar wordt met dat van de grote landen in de EU, wat de groeikansen en de jobcreatie bevordert. Bovendien werken Benelux-inspanningen om de grenzen te slechten als een katalysator voor de interne marktwerking in de EU. De ontwikkeling van een gelijk speelveld en voorwaarden voor eerlijke concurrentie zijn hierbij een must. 

Onze landen zullen verder blijven inzetten op een verbeterde grensoverschrijdende toegang voor burgers en bedrijven tot (digitale) goederen en diensten. Daarbij worden nodeloze administratieve hinderpalen weggewerkt om zo een grensoverschrijdende omgeving te creëren ter bevordering van de ontwikkeling van innovatieve netwerken en diensten.

Actueel

Benelux deelt regionale samenwerkingservaring in het kader van de Europese Klimaatadaptatie

25 aug. 2020 403

Klimaatverandering is geen toekomst meer; de afgelopen weken hebben wij in de Benelux dagen op een rij temperaturen gehaald van boven de 30 graden Celsius. Een klimaatadapatiebeleid werkt in deze situatie aan het creëren van groenere of blauwe zones, met name in verstedelijkte gebi... lees meer

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 851

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

Penta-energiesamenwerking zet in op green recovery bij herstel na COVID-19

29 apr. 2020 858

Nederlands Directeur-Generaal voor Klimaat en Energie, Sandor Gaastra, organiseerde vandaag een strategisch energieoverleg met zijn collega’s van het Penta-samenwerkingsverband (België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Op de agenda van hun skype meeting ... lees meer

meer nieuwsberichten