Handel & digitalisering

Algemeen

Sinds zijn oprichting koestert de Benelux de ambitie om een eengemaakte markt te realiseren. Die ambitie is nog steeds actueel, maar er zijn nog vele belemmeringen. Op grond van art. 350 VwEU blijven de Benelux-landen ervoor ijveren om deze barrières weg te werken.

De eenmaking leidt tot een marktgebied dat qua schaal en reikwijdte vergelijkbaar wordt met dat van de grote landen in de EU, wat de groeikansen en de jobcreatie bevordert. Bovendien werken Benelux-inspanningen om de grenzen te slechten als een katalysator voor de interne marktwerking in de EU. De ontwikkeling van een gelijk speelveld en voorwaarden voor eerlijke concurrentie zijn hierbij een must. 

Onze landen zullen verder blijven inzetten op een verbeterde grensoverschrijdende toegang voor burgers en bedrijven tot (digitale) goederen en diensten. Daarbij worden nodeloze administratieve hinderpalen weggewerkt om zo een grensoverschrijdende omgeving te creëren ter bevordering van de ontwikkeling van innovatieve netwerken en diensten.

Actueel

De Benelux geeft een impuls aan de samenwerking op het gebied van duurzaam transport

07 dec. 2020 458

De drie lidstaten hebben besloten een gemeenschappelijke dienst voor het opladen van elektrische voertuigen in te stellen: de registratie en de afgifte van unieke identificatiecodes aan exploitanten van laadstations en aanbieders van digitale toegangsdiensten aan burgers. Deze cod... lees meer

Directeuren-Generaal Circulaire Economie bepalen focus van de Benelux-samenwerking

28 okt. 2020 291

Onder Nederlands voorzitterschap van directeur-generaal Milieu en Internationaal, dhr. Roald Lapperre, en na een welkomswoord van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, dhr. Frans Weekers, kwamen de directeuren-generaal van de Benelux landen en gewesten voor het eerst sam... lees meer

Benelux-regio heeft veel te winnen bij Klimaatsamenwerking

26 okt. 2020 323

De Benelux-samenwerking kan een sterke bijdrage leveren in de omzetting van de klimaatdoelen, door zijn innovatiekracht maar ook door zijn bijzondere positie binnen de Europese Unie in te zetten op kernterreinen zoals energie en transport. De EU zet hoge doestellingen en maakt plan... lees meer

meer nieuwsberichten