Transport & logistiek

Algemeen

In een dichtbevolkt gebied met intensieve economische activiteit zoals de Benelux is het van cruciaal belang om nieuwe en toekomstbestendige vervoersmodi te ontwikkelen. Daarbij moet worden ingezet op een optimale spreiding van de transportwijzen (weg, spoor, water, lucht) en geïnvesteerd in voor iedereen toegankelijke transportmiddelen, zodat de steden, economische knooppunten en grensgebieden bereikbaar blijven
en de leefbaarheid van de omgeving wordt gevrijwaard.

 
De Benelux heeft zich op logistiek niveau ontwikkeld tot een samenhangende en grensoverschrijdende
hub en toegangspoort tot Europa. Uit een studie van 2016 wordt duidelijk dat het Benelux-grondgebied,
dat qua oppervlakte nog geen 2% van de Europese Unie uitmaakt, 78% van de EU-binnenvaart, 24% van de EU-luchtvaart, 21% van de EU-zeevaart, 7% van het EU-wegvervoer en 6% van het EU-spoorvervoer  vertegenwoordigt. Veel van dit verkeer is grensoverschrijdend. Bovendien staan de drie Benelux-landen in de top 10 van de mondiale logistieke ranglijst.

 

Wij kunnen de economische groei en welvaart enkel blijven garanderen dankzij gecoördineerde innovaties
binnen een duurzaam en klimaatbewust kader. Alle vervoersmodi moeten optimaal kunnen worden ingezet.
De Benelux-samenwerking zet in op het verder verbeteren van de bereikbaarheid van steden, economische
knooppunten en grensgebieden en van de leefbaarheid van de omgeving. Het gaat hierbij om het personen- en het goederenvervoer, voor zowel het privé- als het openbaar vervoer.

Allerlei hindernissen voor een vlot grensoverschrijdend vervoer en voor het bereiken van de optimale modal shift (regelgeving, administratieve procedures, technische voorschriften, …) worden gezamenlijk aangepakt, waardoor spoor en binnenvaart meer kansen krijgen.

Actueel

Benelux levert maatwerk met hernieuwd Besluit voor de digitale vrachtbrief

01 dec. 2020 645

Het Benelux Comité van Ministers heeft besloten de Benelux eCMR pilot te verlengen tot 2025. De eerste pilot heeft goede resultaten opgeleverd: een digitale vrachtbrief bleek, vanuit perspectief van handhaving- en controle, onder bepaalde voorwaarden minstens even veilig en betrouw... lees meer

De toekomst van e-trucks in de Penta regio: hoe elektromobiliteit kan geïntegreerd worden in de ener...

22 okt. 2020 109

Het Pentalateraal Energie Forum [Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland] wilde als voorloper in de uitvoering van ambitieuze klimaatstrategieën de rol van elektrische vrachtauto's in het koolstofvrij maken van de transportsector en de koppeling tussen de wegtransp... lees meer

Het Benelux Strategisch Douane overleg bundelt krachten op internationaal niveau.

20 okt. 2020 291

Op 20 oktober 2020 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Nederlands voorzitterschap. De hoogste ambtenaren van de douanediensten hebben een levendige discussie gevoerd over de rol van de Benelux-landen binnen de Europese (Europese Unie) en internationale dou... lees meer

meer nieuwsberichten