Verhogen van het energetische renovatietempo in de steden

 

Klicken Sie hier für die Deutsche Version

Op 8 oktober 2013 ondertekenden de bevoegde ministers uit de Benelux alsmede de vertegenwoordigers van lokale overheden in de Benelux en aangrenzende gebieden een Memorandum of Understanding dat tot doel heeft om energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving te verbeteren.

Het samenwerkingsproject op het gebied van energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in de Benelux (Urbiscoop Energie) ging in 2010 van start op initiatief van het Benelux Secretariaat-Generaal. Negentien steden (1) uit de Benelux, Noordrijn-Westfalen alsmede een grensoverschrijdend samenwerkingsverband, dat door een Franse lokale overheid (2) wordt aangestuurd nemen deel aan dit project.

Dit thema is zeer actueel binnen de Benelux en aangrenzende gebieden, zoals de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die tevens deelneemt aan deze samenwerking. Dat het onderwerp energie-efficiëntie hoog op de agenda staat blijkt uit de vele beleidsinitiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Tegelijkertijd blijven er grote uitdagingen bestaan om bestaande woningen energiezuiniger te maken. De gebouwde omgeving en woningsector bieden kansen om op grote schaal energie te besparen en daarmee een kwaliteitsverbetering van de woningen te creëren en de lokale werkgelegenheid in de bouwsector te stimuleren. Woningen hebben een levensduur van meerdere decennia en per jaar wordt slechts een fractie van de huizen (gedeeltelijk of volledig) gerenoveerd. Om woningen op grotere schaal energetisch te verbeteren, is een brede gezamenlijke aanpak van belang. Deze aanpak omvat samenwerking van de centrale en lokale overheden met burgers en bewoners, banken, ambachtelijke bedrijven, het (lokale) bedrijfsleven, de wetenschap, de onderwijssector en met ‘woningbouwcorporaties’ en de ‘Sociale Huisvestingsmaatschappijen’.

Een rapport is mede tot stand gekomen door de inbreng vanuit een integraal Benelux-teamfotourbiscooprapport.jpg bestaande uit: het Secretariaat-Generaal Benelux, het European Urban Knowledge Network (EUKN) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Team Stedenbeleid) heeft de totstandkoming van dit rapport ondersteund. EUKN heeft het onderzoeks rapport opgesteld.

Dit rapport streeft de volgende doelstellingen na:

  • Het geven van een overzicht van interessante beleidsinitiatieven, om kennisuitwisseling tussen overheden in de Benelux te stimuleren
  • Het geven van een overzicht van knelpunten die opschaling van energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving belemmeren
  • Het formuleren van beleidsaanbevelingen

Een overzicht van alle beleidslijnen en projecten van de centrale en lokale niveaus is weergegeven een tabel. Deze vergemakkelijkt het delen van kennis, deskundigheid en good practices.

Zich bewust van de uitdagingen die blijven bestaan om woningen energiezuiniger te maken, hebben de Urbiscoop-partners zich tot doel gesteld om in de periode 2013-2016;

  • een impuls te geven aan de energietransitie binnen de Benelux en in de aangrenzende gebieden;
  • de CO2-uitstoot en het energiegebruik terug te dringen;
  • gunstige voorwaarden te creëren om de energiekwaliteit in bestaande woningen te verbeteren.

Dankzij deze samenwerking willen de bewindslieden en bestuurders graag bijdragen aan een snellere uitvoering van energie-efficiënte renovaties in de gebouwde stedelijke omgeving alsmede op Europees vlak samenwerken.

Contactpersonen : K. Jacobs (k.jacobs@benelux.int) en M. Naessens (m.naessens@benelux.int) (Team Duurzame Ontwikkeling)

(1) Voor België: Antwerpen, Genk, Gent, Leuven, Luik, Moeskroen, Oostende en Roeselare. Voor Nederland: Assen, Breda, Den Haag, Deventer, Enschede en Hardenberg. Voor het Groothertogdom Luxemburg: Bekerich en Esch-sur-Alzette. Voor Noordrijn-Westfalen: Aken, Bottrop en Gelsenkirchen.

(2) Europees Economisch Samenwerkingsverband: “eco-trans-faire”.

>> Fotogalerij Ondertekening Urbiscoop Energie 8-08-2013