Een veilige en rechtvaardige Benelux

 

“DE AMBITIE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE VAN VEILIGHEID


 

      visuel GWP web2.png

In hun gezamenlijke verklaring van april 2019 en op de Benelux-Top van 7 oktober 2020 herinnerden de premiers aan de nauwe samenwerking van de drie landen op het vlak van veiligheid via het Senningen-memorandum, dat vier onderdelen bevat: politie, crisisbeheersing, justitie, asiel en migratie. Daarnaast hebben de Benelux-landen herhaaldelijk benadrukt dat de handhaving van het Schengen-acquis (voor een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) een prioriteit moet blijven.

De Benelux Unie is een regio waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Een kwaliteitsvol leven binnen de regio veronderstelt aandacht voor de veiligheid van de burger.

De Benelux Unie zal zich verder inzetten om grensoverschrijdende fraude en misbruik aan te pakken met name op het gebied van belastingen, sociale zaken en levensmiddelen.

De veiligheid van de burger wordt verzekerd door de verdere implementatie van het vernieuwde Benelux-politieverdrag. Het doel van dit verdrag is het intensiveren en verruimen van de samenwerking met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid, en de preventie, de opsporing en het onderzoek van strafbare feiten. In het bijzonder wordt voorzien in een aantal nieuwe mogelijkheden op het gebied van de uitwisseling van informatie, grensoverschrijdende achtervolgingen en het verrichten van opsporingshandelingen op het grondgebied van de andere Benelux-landen.

Ook de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van justitie zal worden verdiept. Naast mensenhandel en pre-employment screening zullen gezamenlijke initiatieven worden ontplooid op het gebied van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

De Benelux Unie zal de versterking van de strategische en operationele samenwerking tussen de partners in geval van crisis en rampen met een grensoverschrijdend effect ondersteunen.

Bovendien zal de Benelux Unie haar werkzaamheden op het gebied van de analyse van de nationale risicomethodieken voortzetten om grensoverschrijdende risico’s in kaart te brengen, met als doel doeltreffender te kunnen optreden met het oog op de in het Europese kader gewenste schaalvoordelen en complementariteit.

De wereld verandert voortdurend. De Benelux Unie mag niet op haar lauweren rusten, zeker niet waar het gaat om de aanpak van criminele activiteiten met een ondermijnende invloed op de samenleving en ook nu er dagelijks nieuwe vormen van grensoverschrijdende criminaliteit opduiken. Het is dan ook van essentieel belang
om de relevante en reeds beschikbare criminaliteitsbeelden van de drie landen te vergelijken en tegen elkaar af te zetten.

Het vernuft en de complexiteit van criminele mechanismen kent geen grenzen. Diezelfde grenzen en de resterende verschillen in de bestrijding van terrorisme, misdaad en fraude vormen daarentegen echte obstakels voor een proactieve samenwerking tussen de drie landen. Onze burgers verwachten dat de overheid hun veiligheid en levenskwaliteit garandeert en hen beschermt tegen de dreigingen van een moderne en voortdurend veranderende samenleving. Ze maken zich dus niet alleen zorgen over hun veiligheid in de zin van ‘collectieve veiligheid’, of het nu gaat om politiële, justitiële veiligheid, of zelfs om de veiligheid van nucleaire installaties, of om het resultaat van de klimaatverandering. Zij vragen ook aandacht voor andere, meer persoonlijke aspecten van hun veiligheid, zoals voedselveiligheid of cyberveiligheid met bijzondere aandacht voor digitale zwendel en oplichting bij internetverkoop. Het is daarom zaak dat de Benelux-landen samen optrekken om scenario’s te ontwikkelen en ze regelmatig bij te werken om deze risico’s te voorkomen en, indien nodig, gezamenlijk de gevolgen aan te pakken.

Actueel

Klimaat en Financiering, een belangrijk thema voor de Benelux en de Europese Investeringsbank

14 jan. 2022 65

Op 14 januari vond een overleg plaats tussen Kris Peeters, vicepresident van de EIB en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de recente lancering van het Benelux Klimaat Platform in het Benelux-paviljoen tijdens ... lees meer

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 141

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 388

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

meer nieuwsberichten