Een veilige en rechtvaardige Benelux

 

“DE AMBITIE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE VAN VEILIGHEID


 

      visuel GWP web2.png

In hun gezamenlijke verklaring van april 2019 en op de Benelux-Top van 7 oktober 2020 herinnerden de premiers aan de nauwe samenwerking van de drie landen op het vlak van veiligheid via het Senningen-memorandum, dat vier onderdelen bevat: politie, crisisbeheersing, justitie, asiel en migratie. Daarnaast hebben de Benelux-landen herhaaldelijk benadrukt dat de handhaving van het Schengen-acquis (voor een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) een prioriteit moet blijven.

De Benelux Unie is een regio waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Een kwaliteitsvol leven binnen de regio veronderstelt aandacht voor de veiligheid van de burger.

De Benelux Unie zal zich verder inzetten om grensoverschrijdende fraude en misbruik aan te pakken met name op het gebied van belastingen, sociale zaken en levensmiddelen.

De veiligheid van de burger wordt verzekerd door de verdere implementatie van het vernieuwde Benelux-politieverdrag. Het doel van dit verdrag is het intensiveren en verruimen van de samenwerking met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid, en de preventie, de opsporing en het onderzoek van strafbare feiten. In het bijzonder wordt voorzien in een aantal nieuwe mogelijkheden op het gebied van de uitwisseling van informatie, grensoverschrijdende achtervolgingen en het verrichten van opsporingshandelingen op het grondgebied van de andere Benelux-landen.

Ook de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van justitie zal worden verdiept. Naast mensenhandel en pre-employment screening zullen gezamenlijke initiatieven worden ontplooid op het gebied van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

De Benelux Unie zal de versterking van de strategische en operationele samenwerking tussen de partners in geval van crisis en rampen met een grensoverschrijdend effect ondersteunen.

Bovendien zal de Benelux Unie haar werkzaamheden op het gebied van de analyse van de nationale risicomethodieken voortzetten om grensoverschrijdende risico’s in kaart te brengen, met als doel doeltreffender te kunnen optreden met het oog op de in het Europese kader gewenste schaalvoordelen en complementariteit.

De wereld verandert voortdurend. De Benelux Unie mag niet op haar lauweren rusten, zeker niet waar het gaat om de aanpak van criminele activiteiten met een ondermijnende invloed op de samenleving en ook nu er dagelijks nieuwe vormen van grensoverschrijdende criminaliteit opduiken. Het is dan ook van essentieel belang
om de relevante en reeds beschikbare criminaliteitsbeelden van de drie landen te vergelijken en tegen elkaar af te zetten.

Het vernuft en de complexiteit van criminele mechanismen kent geen grenzen. Diezelfde grenzen en de resterende verschillen in de bestrijding van terrorisme, misdaad en fraude vormen daarentegen echte obstakels voor een proactieve samenwerking tussen de drie landen. Onze burgers verwachten dat de overheid hun veiligheid en levenskwaliteit garandeert en hen beschermt tegen de dreigingen van een moderne en voortdurend veranderende samenleving. Ze maken zich dus niet alleen zorgen over hun veiligheid in de zin van ‘collectieve veiligheid’, of het nu gaat om politiële, justitiële veiligheid, of zelfs om de veiligheid van nucleaire installaties, of om het resultaat van de klimaatverandering. Zij vragen ook aandacht voor andere, meer persoonlijke aspecten van hun veiligheid, zoals voedselveiligheid of cyberveiligheid met bijzondere aandacht voor digitale zwendel en oplichting bij internetverkoop. Het is daarom zaak dat de Benelux-landen samen optrekken om scenario’s te ontwikkelen en ze regelmatig bij te werken om deze risico’s te voorkomen en, indien nodig, gezamenlijk de gevolgen aan te pakken.

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 453

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 620

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 506

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten