Over de Benelux

De geschiedenis van de Benelux Unie

1943
 

1943 / De drie landen ondertekenen de monetaire overeenkomst in ballingschap in Londen. Doel: het betalingsverkeer regelen en de economische betrekkingen versterken.

1944
 

1944 / De drie landen ondertekenen de douaneovereenkomst. Doel: één tariefgemeenschap.

1948
 

1948 / Uitvoering douane-unie. Doel: geen invoerrechten meer op het intra-Benelux handelsverkeer en één gemeenschappelijk buitentarief tegenover derde landen.

1953
 

1953 / Protocol over de handelspolitiek. Doel: gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de in- en uitvoer naar en vanuit derde landen.

1954
 

1954 / Akkoord over vrij verkeer van kapitaal.

1958
1958

1958 / Ondertekening Benelux-Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie.

1960
 

1960 / Uitvoering Benelux-Verdrag

Hoofddoelstellingen
1. vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten
2. coördinatie economisch, financieel en sociaal beleid
3. gemeenschappelijke handelspolitiek met derde landen

Gedetailleerd verdrag
100 artikelen
Duurtijd: 50 jaar

1985
 

1985 / Akkoord van Schengen. Benelux, Frankrijk en Duitsland schaffen binnengrenscontroles af.

2004
 

2004 / Ondertekening Verdrag inzake grensoverschrijdende politiesamenwerking.

2006
 

2006 / Uitvoering Verdrag inzake grensoverschrijdende politiesamenwerking. Doel: politiesamenwerking over grenzen heen (samen patrouilleren, controles uitvoeren, verdachten observeren en achtervolgen, ...)

2008
2008

2008 / Ondertekening nieuw Benelux-Verdrag.

2010
 

2010 / Uitvoering nieuw Benelux-Verdrag

Hoofddoelstellingen
1. de Benelux-samenwerking als proeftuin voor Europa voortzetten.
2. de grensoverschrijdende samenwerking uitbreiden.

Raamovereenkomst: 40 artikelen
Duurtijd: Afgesloten voor onbepaalde tijd. Opzeg: na een eerste periode van tien jaar met een termijn van drie jaar.

Focus op 3 thema's
De nieuwe Benelux-samenwerking richt zich op drie hoofdthema's:
1. Interne markt en Economische Unie
2. Duurzame Ontwikkeling
3. Justitie en Binnenlandse Zaken.

Een gemeenschappelijk werkprogramma
Deze drie thema's worden uitgewerkt in een vierjarig gemeenschappelijk werk-programma dat nadere invulling krijgt in jaarlijkse werkplannen.
Externe samenwerking
Mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden van die landen.
Nieuwe naam: Benelux Economische Unie wordt Benelux Unie.

2012
 

2012 / Inwerkingtreding Benelux-Verdrag