Frans Weekers

Secretariaat :m.vandenbroeck@benelux.int - +32 02 519 38 66  


 

PERSONALIA

Naam                                mr drs F.H.H. (Frans) Weekers

Geboren                            17 oktober 1967, Weert

Burgerlijke staat                Gescheiden, drie kinderen


PROFIEL

Ervaren bestuurder met stevige financieel-economische en juridische achtergrond. Combi- neert het pragmatisme van de econoom met de zorgvuldigheid en precisie van de jurist.

Weet belangen goed te wegen, is besluitvaardig en communiceert op heldere en consistente wijze. Inventieve autonome diplomaat met een groot netwerk in de politiek, openbaar be- stuur, ambtenarij, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In binnen- en buitenland. Wordt gedreven door rechtvaardigheid en heeft een brede economische, sociale en maat- schappelijke interesse, zowel nationaal als internationaal. 

Kernwoorden: inhoud (complexe materie), maatschappelijk relevant, ervaren onderhande- laar. Echte netwerker, verbinder en bruggenbouwer. Weet mensen te motiveren en te binden tot resultaat. Is vasthoudend maar ook bereid tot compromis. Werkt graag met professionals, zoekt ruimte voor creatieve oplossingen, heeft brede blik, trekt vastgelopen zaken vlot, is re- sultaatgericht, heeft sterk moreel kompas en is collegiaal, loyaal en veerkrachtig.


HUIDIGE FUNCTIES

hoofdfunctie:

2020 - Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie

2016-heden       Bewindvoerder (Executive Director) in de Board van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in Londen. Vertegenwoordigt in het bestuur van de bank 5 aandeelhouders: Nederland (namens de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), China (namens de Governor van de Peoples Bank of China), Armenie, Noord-Macedonie en Mongolie. Geeft leiding aan het kiesgroepkantoor, is vice-voorzitter Board Steering Group; was voorzitter Financial and Operations Policy Committee en vice vz. Budget and Administrative Affairs Committee.

Herhaaldelijk delegatieleider Board Consulting visits naar operatie landen.

2018/2020 - Speciaal Vertegenwoordiger Wederopbouw Sint Maarten en namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lid van het Steering Committee (SC) van het Sint Maarten Hurricane Irma Reconstruction, Recovery and Resilience Program Single Donor Trust Fonds. Nederland heeft in 2018 € 470 mln. gefourneerd voor dit fonds teneinde projecten te financieren voor de wederopbouw en het versterken van de veerkracht van Sint Maarten na de verwoesting van het eiland door de orkaan Irma. De Wereld- bank beheert het fonds dat wordt bestuurd door het SC bestaande uit 3 leden. 

2016/heden - lid Raad van Toezicht Maastricht School of Management (MSM)

2015/heden - bestuurslid Stichting voor Oecumenische Politiek; wordt Thorbeckestichting.


VORIGE FUNCTIES

2015/2016 - Waarnemend burgemeester gemeente Beek

2015 - Waarnemend burgemeester gemeente Heerlen

2012/2014 - Staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte II

 Verantwoordelijk o.a. voor het hele fiscaal beleid, wetgeving en fiscale verdragen; Diverse hervormingen doorgevoerd en fraudebestrijding geagendeerd.

Verantwoordelijk voor de Belastingdienst, Douane en FIOD, Domeinen Roerende Zaken; Diverse hervormingen doorgevoerd, w.o. forse reductie kantoren Aandeelhoudersverantwoordelijkheid voor de staatsdeelnemingen Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) , Staatsloterij en Holland Casino; Nederlands lid van de Eurogroep, w.o. aanpak Euro Crisis (redding Cyprus en totstandkoming Bankenunie); mede fondsbeheerder Gemeentefonds en Provinciefonds

2010/2012 - Staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte I

Idem als hierboven, m.u.v. KNM en Eurogroep; daarnaast nog verantwoorde- lijk voor Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB); 

2006/2010 - Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, VVD-fractie

Financieel woordvoerder o.m. verantwoordelijk voor wetgeving en controle op het gebied van de rijksbegroting en verantwoording van het Rijk, financiële markten en toezicht daarop door AFM en DNB, Europese en internationale financiële ontwikkelingen (w.o. aanpak banken-, krediet- en Euro Crisis); Staatsdeelnemingen; staatkundige hervorming Koninkrijk;

internationaal:

plv. lid interparlementaire assemblee Raad van Europa en van de West-Europese Unie;

vz. Nederlandse delegatie en vz. cie. Justitie en Openbare orde Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (Benelux Parlement). Diverse initiatieven.

2003/2006 - Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, VVD-fractie; Justitiewoordvoerder, initiatief parlementair onderzoek TBS; justitiele dwaling, Justitie Wetgeving

Woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hervorming sociale zekerheid en bijstandswetgeving, initiatieven en controle op het gebied van werk en inkomensondersteuning); hervorming stelsel gezondheidszorg;

internationaal:

vz. Nederlandse delegatie en vz. cie. Justitie en Openbare orde Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (Benelux Parlement). Diverse initiatieven. 

1998/2002 - Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, VVD-fractie,

Woordvoerder diverse terreinen, w.o. Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie, Europese zaken en Rijksuitgaven.

1994/1998 - Advocaat en procureur, Hoeberechts Advocaten te Weert


vorige NEVENFUNCTIES

2015/heden - Frans Weekers Consultancy (thans slapende) eenmanszaak

2016 - Special advisor/special envoy Europese Investeringsbank (EIB)

2015 - lid Commissie Deetman-Weekers (demografische uitdagingen provincie Limburg), ingesteld door het college van GS 

2014/2015 -  lid evaluatiecommissie Nieuwe Staatkundige Structuur Caribisch Nederland (commissie Spies), ingesteld door de Minister van BZK en de bestuursorganen van de BES-eilanden 

2014/2016 - Voorzitter bestuur Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), een publiek-privaat fonds van € 300 mln. om goedkope leningen te verstrekken aan particuliere woningbezitters om energiebesparende maatregelen te financieren. 

2003/2010  - Advocaat en procureur te Weert 2008-2010 Lid gemeenteraad Weert (VVD)

2003/2007 -  Voorzitter MKB-Limburg

2002/2010 - Lid Raad van Toezicht St. Jans Gasthuis te Weert (algemeen ziekenhuis) 

2002/2006 - Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgnetwerk Land van Horne (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) 

1994/2003 - Lid gemeenteraad Weert (VVD), fractievoorzitter van 1994-2002 1998-2002     Lid Algemeen bestuur Gewest Midden-Limburg


OPLEIDING 

1995/1997 - Beroepsopleiding advocatuur, Voortgezette Stagiaire Opleiding en Stageverklaring advocatuur (1998-2010 education permanente)

1990/1993 - doctoraal Nederlands recht, Juridische Faculteit, Vrije Universiteit Amsterdam

1987/1992 - doctoraal Financiële economie, faculteit der economische wetenschappen en econometrie, Vrije Universiteit Amsterdam 

1980/1987 - VWO, Philips van Horne Scholengemeenschap te Weert


TALEN

Nederlands, Engels, Duits en Frans

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 234

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Benelux lanceert nieuwe fase regionale emissievrij rijden

18 mei 2022 112

In het licht van de energietransitie en in het bijzonder de grote uitdaging om het wegverkeer CO2 vrij te maken zet de Benelux samenwerking zich actief in als aanjager van de Europese ambitie om zo spoedig mogelijk over te schakelen naar alternatievve brandstoffen. Op 12 mei heeft... lees meer

Samenwerking Benelux en Grande Région

18 mei 2022 67

Secretaris-generaal Alain de Muyser heeft vandaag in het Huis van de Benelux vertegenwoordigers van het Secretariaat van de Top van de Grande Région en van de Région Grand Est ontvangen om mogelijke synergiën tussen beide organisaties te bespreken. Na een presentatie van de huidig... lees meer

meer nieuwsberichten