Over de Benelux

Leden van het college

De leden van het College

De leiding van het Secretariaat-Generaal berust bij de secretaris-generaal, van Luxemburgse nationaliteit, en twee adjunct-secretarissen-generaal, respectievelijk van Belgische en Nederlandse nationaliteit.  Samen vormen zij het College van Secretarissen-Generaal.  

Binnen dit College is er geen officiële bevoegdheidsverdeling.

  •  A. de Muyser (LU), secretaris-generaal
  •  N  (BE), adjunct-secretaris-generaal
  • F. Weekers (NL), adjunct-secretaris-generaal

  Secretariaat :m.vandenbroeck@benelux.int 

+32 02 519 38 66  

Actueel

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een gro...

13 mei 2022 51

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en same... lees meer

European Cyclists’ Federation en Benelux/NRW Werkgroep Fiets komen samen tot vruchtbare ideeën om he...

05 mei 2022 120

Nu het woon-werk weer opstart, neemt de drukte in de stad toe. De toename in het autogebruik zorgt voor drukte op de wegen met files en luchtverontreiniging tot gevolg. Om deze problematiek het hoofd te bieden kwam gisteren de Benelux-Noordrijn-Westfalen Fietswerkgroep bijeen waar ... lees meer

Colloquium "Grensarbeid in Europa: regionale praktijken en realiteiten"

05 mei 2022 149

In het kader van de uitvoering van het jaarplan 2022 neemt het Secretariaat-Generaal deel aan het colloquium "Grensarbeid in Europa: regionale praktijken en realiteiten", dat op 5 en 6 mei in Luxemburg wordt gehouden. Secretaris-generaal de Muyser opende de vergadering in aanwezig... lees meer

meer nieuwsberichten