Benelux in de kijker

Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de samenwerking tussen 
België, Nederland en Luxemburg

Inhoudstafel auteurs p.
Woord vooraf (0.3 Mb)

A. POSTMA
B.M.J. HENNEKAM

9
     
Hoofdstuk 1 - Historisch overzicht (20 Mb)    
Toenadering in golven.
De voorgeschiedenis van de Benelux
G. VAN ROON 13
De onderhandelingen van Londen voor een Benelux Douane-unie 
(1941-1944)
TH. GROSBOIS 39
Gesprek met M. Weisglas J. BUSSCHAERT EN TH. GROSBOIS 71
Politieke aspecten van de Benelux-samenwerking: wisselwerking tussen interne opbouw en internationale machtsvorming 1944-1958 A.E. KERSTEN 79
Gesprek met D. Spierenburg TH. GROSBOIS EN J. BUSSCHAERT 93
Soevereiniteit en integratie: de Benelux 1945-1958 A.J. BOEKESTIJN 99
Portret Paul-Henri Spaak M. DUMOULIN 125
     
Hoofdstuk 2 - Het unieverdrag en de instellingen (8 Mb)    

De instellingen van de Benelux.
Schets van de structuur in historisch perspectief. Verwachtingen en resultaten

H.G. SCHERMERS EN H.A.H. AUDRETSCH 131
Portret Jean-Charles Snoy et d'Oppuers TH. GROSBOIS 167
     
Hoofdstuk 3 - Thematische benaderingen (29 Mb)    
Het landbouwprobleem in de vorming van de Benelux TH. E. MOMMENS 175
De Benelux als proeftuin voor harmonisatie van het recht A.W. JONGBLOED 201
Benelux-ervaringen inzake monetaire samenwerking J. BUSSCHAERT EN N. VON KUNITZKI 211
Het Benelux-dividend E. CLAESSENS 241
Benelux : economische entiteit? 
Benelux-ervaringen met economische beleidscoordinatie: 1958-1994
J. SCHOTTE 263
Grensoverschrijdende samenwerking in de Benelux.
Her voorbeeld van de grensregio Tilburg-Turnhout
F. BOEKEMA EN H. vAN HOUTUM 299
Benelux: de grootste concentratie van grensarbeiders in Europa M. DE FALLEUR EN V. VANDEVILLE 315
Het vrije personenverkeer PH. GOLENVAUX 331
Portret Joseph Bech G. TRAUSCH 343
     
Hoofdstuk 4 - De toekomst van Benelux (6 Mb)    
Visie op de toekomst van de Benelux B.M.J. HENNEKAM 353
Gesprek met P. Werner J. BUSSCHAERT EN TH. GROSBOIS 373
Gesprek met L. Tindemans J. BUSSCHAERT EN TH. GROSBOIS 379
     
Hoofdstuk 5 - Diverse gegevens (3 Mb)    
Naamregisters   387
Voornaamste Benelux-verdragen, overeenkomsten en protocollen   399

Actueel

De directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux wensen hun samenwerking te versterken

25 feb. 2021 71

Op 25 februari 2021 zijn de directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux virtueel bijeengekomen onder Belgisch voorzitterschap. Na een korte inleiding door secretaris-generaal, de heer de Muyser, kwamen de delegaties tot de kern van de zaak door hun nationale prioriteiten... lees meer

Gemeenschappelijke Benelux-verklaring over bamboe of andere niet-toegestane additieven

19 feb. 2021 144

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, heeft de Europese Commissie op de hoogte gesteld van een gemeenschappelijke Benelux-verklaring over het uit de handel nemen van "bamboe-melamine" materialen en artikelen uit de Benelux-markt. Deze verklaring werd ondertekend d... lees meer

Benelux Klimaatadaptatie overleg verkent kansen en uitdagingen rond water en droogte

18 feb. 2021 68

De extreme weersomstandigheden van de laatste jaren zorgen ervoor dat de Benelux regio kampt met natte, stormachtige winters en droge, hete zomers, nog eens versterkt door de grote verstedelijking van onze landen. Dit heeft gevolgen op het water dat wij tot onze beschikking en zo h... lees meer

meer nieuwsberichten